A Semmelweis Egyetemen a hallgatókat segítő programok jelenleg a következők:

  • Külföldi Hallgatókat Segítő Program
  • Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program
  • György Pál Karrier Orientációs Program (Comenius Program)

Mindhárom program egységes abból a szempontból, hogy a hallgatók tudományos és szakmai érdeklődését, és ismereteit kívánja elmélyíteni, elősegítve ezzel a karrier elképzelésekkel kapcsolatos tapasztalatszerzést, részben az egyetem falain belül, részben azon kívül. A három program sajátságaikat tekintve igen jól kiegészíti egymást és számos lehetőséget nyújt az együttműködésre.

A Külföldi Hallgatókat Segítő Program

A program két célt szolgál:

  1. A tehetséges külföldi diákok felkarolása, bevonásuk a magyar hallgatóknál megszokott TDK, ill. később a PhD képzésbe. A Külföldi Hallgatók Titkársága munkatársainak jelzése alapján, prof. Kollai Márk rektorhelyettes (kollai@elet2.sote.hu) személyesen beszélget a hallgatókkal és talál érdeklődésüknek megfelelő intézetet, majd mentort.
  2. Azon külföldi hallgatók, akiknek problémái vannak a tanulmányaikkal, tutor-szerű program keretében a probléma azonosításával, tanácsadással kaphatnak segítséget. A program korrepetálásra nem terjed ki. A tutor munkájáért anyagi elismerést kap, 1 oktató maximum 5 diákot követhet.

György Pál Karrier Program

A György Pál Karrier Program elsősorban a gyakorlati munka világát szeretné közelebb hozni a hallgatókhoz. A növekvő oktatási és gyógyítási feladatok mellett tendenciózusan csökkenő személyes oktatói figyelem, illetve a hallgatói évek kitolódásának eredményeként a gyakorlat-orientált oktatás színvonala csökken, a hallgatóknak nincs valós képük arról, hogy mi vár rájuk, ha kikerülnek az egyetem falai közül.

A program fő feladata és célkitűzése, hogy a hallgatók szakmai előmenetelét támogassa, a konkrét karrier-elképzeléssel és speciális szakmai érdeklődési területtel rendelkező hallgatókat hozzásegítse céljaik eléréséhez. Azoknak a hallgatóknak, akik szakmai jövőjüket illetően még nem rendelkeznek konkrét elképzeléssel, a program lehetőséget biztosít többféle terület megismerésére, ill. segítséget nyújt szakmai-, karrier-orientációjuk felfedezésére szakmai gyakorlat keretében valós mindennapi problémák megoldásán keresztül, illetve a neves szaktekintélyek karrierútját bemutató előadások és szakszemináriumok alkalmával.

A programban részt vevő külső intézmények ösztöndíj-alapot hoznak létre az Egyetemen, melyet a szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatók kapnak teljesítményükért. Az ösztöndíj összege minimum 20 ezer forint/hónap, de ez lehet magasabb is az adott gyakorlati hely lehetőségeihez képest. A megcélzott hallgatói kör az első három évfolyamot érinti elsősorban, mivel a cél az, hogy a programból kikerült felsőbb éves hallgatók közvetlen részállású foglalkoztatottként tudjanak elhelyezkedni, és a már megszerzett tapasztalataiknak megfelelően választhassanak erre alkalmas helyet.

A program hátterének biztosítására létrejövő Karrier Iroda segítséget nyújt a szakmai gyakorlatok, előadások, szemináriumok megszervezésében, illetve a mentor-hallgató kapcsolatok kialakításában. A program kiemelt eleme a hallgatók együttműködő csapatokba szervezése, jó közösségi légkör megteremtése.

A programban való részvételre a kiválasztás elsősorban rátermettség és nem kizárólag tanulmányi eredmény alapján történik, de a meghirdetésnél előnyt élveznek a Comenius ösztöndíjban részesülő, szociálisan rászoruló hallgatók.

A György Pál Karrier Programért felelős vezetők:

Novák Orsolya, a Karrier Program titkára: orsolya.novak@kkk.org.hu
Dr. Schwab Richárd, Kooperációs Kutatóközpont (KKK) igazgatója: schwab@kkk.org.hu
Prof. Kopper László, a Karrier Program szakmai vezetője kopper@korb1.sote.hu