Betűméret: A A A

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság

Feladata

A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság feladata az Egyetem küldetésnyilatkozata, az intézményi fejlesztési tervben megjelölt stratégiai koncepció, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok és a minőségbiztosítás-, a minőség-ellenőrzés- és a minőségértékelés összhangját biztosító intézkedések kidolgozásának előkészítése; a minőségbiztosítási rendszer folyamatos korszerűsítésének előkészítése; javaslat készítése az alapfeladatok ellátásához szükséges optimális szervezeti felépítésre; a humán erőforrások fejlesztése, az oktatói- és kutatói követelményrendszer meghatározása és teljesítmény-alapú értékelésére javaslatok kidolgozása; az intézményi hatáskörben indított szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések minőségének vizsgálata; a személyi és tárgyi feltételek fennállásának, az oktatási és kutatási tevékenység eredményeinek összegzése; egyetemi minőségcélok kitűzése.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

Kapcsolattartó: Dr. Tóth Péter
Email: minoseg@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Cím/titulus
Elnök: Dr. Valent Sándor egyetemi docens  
Tagok: Dr. Szász Károly kancellár  
  Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár  
  Dr. Berlicza Éva egyetemi docens  
  Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens  
  Dr. Őrfi László egyetemi docens  
  Dr. Takács Dávid dékáni hivatalvezető  
  Dr. Bitter István egyetemi tanár  
  Dr. Buzás Edit egyetemi tanár  
  Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus PhD  
  Dr. Kator Viktória doktorandusz
  Horváth Zoltánné PhD főiskolai tanár
  Budai Marcell egyetemi hallgató

 

Ügyrend

A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendje az alábbi linkre kattintva letölthető: Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendje (pdf)

Éves beszámoló

A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság éves beszámolója (pdf)