Betűméret: A A A

Egyetemi Etikai Bizottság

Feladata

Az Egyetemi Etikai Bizottság feladatai az Egyetemen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás; a betegjogok érvényesítésében való közreműködés; a szerv- és szövetátültetés törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása; az Egyetem szervezeti és működési szabályzata, szabályzatai és Etikai kódexe által a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

Kapcsolattartó: Dr. Dósa Ágnes
Email: dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:   Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár
Tagok:  Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens
                 Dr. Lám Judit egyetemi adjunktus
                 Dr. Antal István egyetemi docens
                 Dr. Feith Helga Judit főiskolai tanár
                 Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
                 Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd
                 Pásztorné Dr. Tass Ildikó PhD főiskolai docens
                 Dr. Maráczi Ferenc egyetemi tanársegéd
                 Dr. Thürmer Andrea igazgatóhelyettes
                 Ármós Richard Levente egyetemi hallgató
Egyetemi Jogorvoslati Bizottság:
Elnök:   Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, igazgató
Tagok:  Dr. Sáray Éva kabinetvezető
                 Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, igazgató


  

Ügyrend

Az Egyetemi Etikai Bizottság ügyrendje 2018. első negyedévére prognoztizálható.

Éves beszámoló

Az Egyetemi Etikai Bizottság éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Egyetemi Etikai Bizottság éves beszámoló (pdf)