Betűméret: A A A

Alumni Igazgatótanács

Feladata

Az Alumni Igazgatótanács feladatai az Alumni Igazgatóság hosszú távú működési céljainak meghatározása; az egyetemi Alumni Stratégia és Karrierstratégia meghatározása és teljesülésének ellenőrzése; az Alumni Igazgatóság folyamatos ellenőrzése; az egyetemi hallgatók karriertervezését érintő főbb célok meghatározása; egyetemi hallgatók munkavállalását érintő főbb karriertrendek, jogszabályok és a munkavállalási környezet monitorozása; az Alumni Igazgatóság és az Egyetem más szervezeti egységei működésének összehangolása; legalább kéthavonta az Alumni Igazgató beszámoltatása az Igazgatóság működéséről és az Alumni közösséget érintő feladatok végrehajtásának állásáról; az Alumni Igazgatóság beszerzéseinek szakmai véleményezése; az Alumni Igazgatóság egyes rendezvényein az Igazgatóság bemutatása, népszerűsítése, megjelenés; döntés Alumni tag kizárásáról.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

Kapcsolattartó: Dr. Oláh Dániel
Email: olah.daniel@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Cím/titulus
Elnök: Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes  
Tagok: Dr. Szász Károly kancellár  
  Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi tanár  
  Dr. Vincze Zoltán professzor emeritus  
  Földesi Renáta főiskolai tanársegéd  
  Dr. Bérczi Viktor egyetemi tanár  
  Dr. Rosivall László professzor emeritus  
  Dr. Fejérdy Pál professzor emeritus  
  Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella főiskolai tanár  
  Dr. Tretter László egyetemi tanár  
  Dr. Kardon Tamás egyetemi docens
  Dr. Sallai Imre doktorandusz
  Domján Alex egyetemi hallgató
  Winkler Thomas egyetemi hallgató
  Kiss Boldizsár egyetemi hallgató, IÖCS elnöke
  Dr. Szécsényi Nagy Balázs  
  Kiss Viktória egyetemi hallgató

 

Ügyrend

Az Alumni Igazgatótanács ügyrendje az alábbi linkre kattintva letölthető: Alumni Igazgatótanács ügyrendje (pdf)

Éves beszámoló

Az Alumni Igazgatótanács éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Alumni Igazgatótanács éves beszámolója (pdf)