Összesen: 22 cikk


Iktatószám: 76759-9/KSJIF/2017 E/10/2017. (IX.25.) számú rektori-kancellári utasítás  költségtérítéses/önköltséges képzési formáról államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formára történő átsorolásról Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a 2016. július 18-án kelt, 47523/KSRH/2016-os iktatási számon kiadott, az átsorolás jogintézményének gyakorlati alkalmazásáról szóló 3/2016 számú rektori-kancellári utasításban foglaltak alapulvételével az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a Semmelweis Egyetem …E/7/2017. (08.04.) számú rektori-kancellári utasítás  Idegenrendészeti bejelentési kötelezettség teljesítése a külföldi hallgatókról Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 2007. évi II. tv.) 74/A. § rendelkezései alapján az oktatási intézményekre vonatkozó bejelentési kötelezettség vonatkozásában az egységes gyakorlat kialakítása érdekében …Hatályon kívül helyezte a E/7/2017 számú Rektori Kancellári Utasítás   Iktatószám: 10809/KSRET/2017 R/1/2017. (II.06.) számú rektori utasítás Bejelentési kötelezettség teljesítése külföldi hallgatókról Az SZMSZ 3/A. § (12) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 2007. évi II. tv.) 74/A. § rendelkezései alapján az oktatási intézményekre …

  

Az 1/2016. Rektori-kancellári utasítás az órarend Neptun rendszerben való szerkesztésének eljárásrendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 1/2016. Rektori-kancellári utasítás

A bázis órarend Excel formátumának mintája az alábbi linkre kattintva letölthető:
bázis órarend (xls)
A bázis órarend HTML formátumának mintája az alábbi linkre kattintva letölthető: bázis órarend (pdf)

     

A KORL/5/2013 számú rektori körlevél a hallgatói képzési szerződésekről szóló KORL/21/2012. számú rektori körlevél mellékleteként kiadott szerződésminta módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: KORL/5/2013 számú rektori körlevél

    

A KORL/22/2012. számú Rektori körlevél a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénnyel és kapcsolódó végrehajtási rendeleteivel kapcsolatos változásokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: KORL/22/2012. számú Rektori körlevél
A KORL/22/2012. számú Rektori körlevél 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva megtekinthető, letölthető: KORL/22/2012. számú Rektori körlevél 1. számú melléklete

   

KORL/16/2011. számú rektori körlevél tanulmányi szünet engedélyezéséről

KORL/16/2011. számú rektori körlevél tanulmányi szünet engedélyezéséről   A Semmelweis Egyetemen tanulmányi szünet engedélyezésének tárgyában az alábbi körlevelet adom ki. A Semmelweis Egyetem vezetősége a hallgatókra is az egyetem köré szerveződő közösség tagjaiként tekint, ezért a közösség ünnepének, a Semmelweis Alumni Találkozó napjának alkalmából 2011. november 25-én, 12:00 órától tanulmányi szünetet engedélyez azért, hogy a …


Összesen: 22 cikk