Összesen: 103 cikk


Jogszabályfigyelés 2020.01.02 – 2020.01.31.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 14. szám  2020. 01. 30. Hatály: 2020. 02. 01. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása módosul: 7. § (3), (3a): (3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, …Jogszabályfigyelés 2019.12.09 – 2019.12.31.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 199. szám  2019. 12. 11. Hatály: 2019. 12. 19. Módosul a rendelet 1. és 2. számú …Jogszabályfigyelés 2019.11.08 – 2019.12.07.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelete az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 178. szám  2019. 11. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően, 2019. 11. 15.; 2019. 01. 01. és 2020. 02. 01. Átfogó módosítás. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozata a XX. Emberi …Jogszabályfigyelés 2019.10.14 – 2019.10.31.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelete az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 167. szám 2019. 10. 14. Hatály: 2019.10. 19. új: 2.§ (1a); 22. § (1) f), (5a): 2.§ (1a) Az  egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és …Jogszabályfigyelés 2019.09.30 – 2019.10.11.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 162. szám 2019. 09. 30. Hatály: 2020. 10. 01.  Hatályát veszti az 1. § (2),(5)-(7); 2. § (2),(4); 9. § (2), (4)–(9), (11), (12),(15)(17); továbbá …Jogszabályfigyelés 2019.09.23 – 2019.09.27.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 157. szám  2019. 09. 23. Hatály: 2019. 10. 03. új: 11/C. §: 11./C. §: Az  egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 21/2019. (IX. 25.) …Jogszabályfigyelés 2019.09.02-2019.09.20.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről Megjelent:  MK 148. szám  2019. 09. 04. Hatály: 2019.09. 12. Az  akadálymentesítési nyilatkozatot a  közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti …Jogszabályfigyelés 2019.08.05-2019.08.30.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelete az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 139. szám  2019.VIII. 5. Hatály: 2019.VIII. 20. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása Az átfogó módosítás …Jogszabályfigyelés 2019.07.29-2019.08.02.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  MK melléklete  Hivatalos értesítő 43. szám 2019. VII. 30. A belügyminiszter – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. …Jogszabályfigyelés 2019.07.18 -2019.07.26.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Megjelent:  MK 128. szám 2019. VII. 23. Hatály: 2019.XI.29. napján lép hatályba és 2019.XII.31. napján hatályát veszti. A törvény rendelkezik többek között az egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségeiről, az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő, valamint a Központi alrendszer költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos szabályokról. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály …Jogszabályfigyelés 2019.07.13-2019.07.19.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2019.évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 126. szám  2019. VII. 18. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2019. VII. 26. 2019. IX. 1. 2019. I. 1. 2019. IV. 1. 2019. IX. 1.  2021. IX. 1. Köznevelési tárgyú, átfogó jogszabálymódosításra …Jogszabályfigyelés 2019.07.02-2019.07.12.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 116. szám  2019. VII. 3. Hatály: 2019.VIII. 2. A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások köre bővül, ezzel összefüggésben a …Jogszabályfigyelés 2019.06.17- 2019.06.21.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 103. szám  2019. VI.19. Hatály: 2019.VII.4. Új: 27. § (5) g), 30. § (2a) 27. § (5) (A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,) g) országosan …Jogszabályfigyelés 2019.06.07-2019.06.14.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 6/2019. (VI. 7.) PM rendelete a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló …Jogszabályfigyelés 2019.05.15-2019.06.07.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelete egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 83. szám 2019.05.15. Hatály: 2019.06.12. A következő jogszabályok kis mértékben módosulnak: A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Az …Jogszabályfigyelés 2019.04.15-2019.05.02.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent: MK 71. szám 2019. IV.29. Hatály: 2019. IV.30. A 4. § és 11. § 2021. II. 9-én lép hatályba. Ez a rendelet a) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső …Jogszabályfigyelés 2019.04.08-2019.04.12.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 63. szám 2019. IV. 11. Hatály: 2019. IV. 26. módosul 3. § (1): 3. § (1) A  felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben az  Szjt. 41/B.  § (1b), illetve (1c)  bekezdésében …Jogszabályfigyelés 2019.04.01-2019.04.05.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent: MK 56. szám 2019.IV.2. Hatály: 2019. IV. 3. Módosul a rendelet 1. számú …Jogszabályfigyelés 2019.03.22-2019.03.29.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról Megjelent: MK 51. szám 2019.III.27. Hatály: 2019. IV. 1., kivéve: A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása: 2019. VII. 1. Az elektronikus közbeszerzési szabályok több jogszabályt érintő, átfogó …Jogszabályfigyelés 2019.03.16-2019.03.22.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 45. szám 2019.III.18. Hatály: 2019.III. 21. A 2. sz. melléklet – A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2019. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra …Jogszabályfigyelés 2019.02.22-2019.03.13.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 5/2019. (III. 1.) EMMI rendelete a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról Megjelent: MK 33. szám 2019.III.1. Hatály: 2019.III. 2. Hatályát veszti:  4. §14.,24. pontja, valamint 9. §-a. új: 4.§ 27-33.: 27. a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra …Jogszabályfigyelés 2019.02.15.-2019.02.21.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A miniszterelnök 15/2019. (II. 18.) ME határozata a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról Megjelent: MK 23. szám 2019. II. 18. Hatály: 2019. II.19. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) és (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére – Császár Attila Gézát, az MTA doktorát, …Jogszabályfigyelés 2019.02.08-2019.02.15.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 19. szám 2019.II.11. Hatály: 2019.II.12. kivéve: Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása: Hatály: 2019.II.27. Átfogó építésügyi jogszabálymódosítás. Módosul egyebek mellett: Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) …Jogszabályfigyelés 2019.01.25.-2019.02.07.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 15. szám 2019.II.05. Hatály: 2019.II.06. új: 101/A. § (13)-(14): 101/A. § (13) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 95. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének …

Összesen: 103 cikk