Betűméret: A A A

Iratselejtezés

A szervezeti egység irattár anyagát évenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni. Bármely iratot megsemmisíteni csak az őrzési ideje lejárta után, szabályos selejtezési eljárás lefolytatása mellett lehet. A selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az igazgatási és iratkezelési igazgatót értesíteni kell a selejtezendő iratok köréről, selejtezni csak az igazgatási és iratkezelési igazgató engedélyével lehet.

A selejtezési eljáráshoz szükséges jegyzőkönyv mintát az alább érheti el:

Iratselejtezési jegyzőkönyv