Összesen: 267 cikk
   

Ikt.szám: 87185-2/KEEGF/2016  K/12/2016. számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL  a bérjellegű kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó előfoglalási azonosítók feltüntetésének kötelezettségéről szóló 18/2015. számú kancellári körlevél hatályon kívül helyezéséről A Semmelweis Egyetem és a Magyar Államkincstár közötti folyamatos egyeztetések eredményeként döntés született arról, hogy az Egyetem 2017. január 1-jével csatlakozik a MÁK központosított illetmény-számfejtési rendszeréhez (KIRA). A KIRA rendszerhez való csatlakozással egyidejűleg …Ikt.sz.: 37015-24/GFBSZI/2016 K/3/2016. számú (XI.29.) KANCELLÁRI UTASÍTÁS (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokról 1. § Az SZMSZ 3/A. § (12) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem kancellárja a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során az alábbi kötelezően alkalmazandó formanyomtatványok használatát rendeli el: ÁLTALÁNOS FORMANYOMTATVÁNYOK 1. Beszerzést Minősítő Lap (BML) …

  

A KKK/1/2016. sz. Kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységeinek a Semmelweis Egyetem területén nyújtandó segítségnyújtási kötelezettségéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: KKK/1/2016. sz. Kancellári-klinikai központ elnöki utasításIkt. szám:46160-2/KTIT/2016 10/2016. számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL általános helyettesítési jogkör gyakorlásáról A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. rész 3/A. § (21) bekezdésére, a 34. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 37. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi körlevelet adom ki: 1.§ A körlevél időbeli hatálya Jelen körlevél távollétem idején, 2016. …Ikt.szám:71410/KSJIF/2016.  9/2016. számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL  valamennyi szervezeti egység vezetőjének részére a levélküldemények feladásának várható változásáról és a csomagfeladási volumen felméréséről Tájékoztatom Tisztelt Vezető Munkatársamat, hogy a Magyar Posta Zrt. üzletszabályzatának jövőbeni várható változása miatt a 32,4 x 22,9 cm-nél nagyobb (összehasonlításul A4-es lap mérete: 29,7 x 21 cm), ezen kívül minden 2,4 cm-nél vastagabb küldeményt …Iktatószám: 8634-105/KSJIF/2016. 4/2016. számú Rektori – kancellári körlevél  az oktatási, egészségügyi és egyéb nem központi szervezeti egységek vezetői részére  Iránymutatás a Szervezeti és Működési Rendek egységes tartalommal, formában való elkészítésére Az oktatási, egészségügyi és egyéb nem központi szervezeti egységek részére a Kancellári Kabinet, a Klinikai Központ Kabinet és a Minőségbiztosítási Osztály közreműködésével, a Szervezeti és …  Iktatószám: 41991-2/OFTOFMI/2016. 2/2016. számú Kancellári utasítás a halottszállítási szerződések megkötésének rendjéről  az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, a II. sz. Pathológiai Intézet és az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet részére  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítás Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján „A nem fekvőbeteg-szakellátást …

 

Ikt.sz.: 66173/KSRET/2016 II/2016. számú Rektori Körlevél Tisztelt Tanszékvezető Asszony! Tisztelt Tanszékvezető Úr! A Semmelweis Egyetem idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakája programhoz. Szeptember 30-án 17 órától több mint harminc Intézet és Klinika csaknem 100 programmal várja az érdeklődőket. A Semmelweis Egyetem által szervezett programokról a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság közleményt küldött ki a sajtó munkatársainak, …Ikt.sz.: 55638-5/KNCKOLL/2016 4/2016. számú rektori – kancellári utasítás a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 43. § (3) bekezdése alapján: „A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és …

 

Iktatószám: 46164/KTIT/2016  3/2016. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség javaslatára, a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 2016. évben az arra jogosult közalkalmazottak az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató gyermekeik után az alábbi iskolakezdési támogatásban részesülnek:[1] köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén:  28.000 Ft/dolgozó köznevelésben résztvevő két gyermek esetén:  21.000 Ft/dolgozó köznevelésben résztvevő … Ikt. szám: 46160/KTIT/2016 8/2016. számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL általános helyettesítési jogkör gyakorlásáról A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. rész 34. § (1) bekezdés b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 37. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi körlevelet adom ki: 1.§ A körlevél időbeli hatálya  Jelen körlevél távollétem idején, 2016. …Iktatószám: 8634- 96/KKAB/2016. 2/2016. számú  Rektori-kancellári körlevél a szervezeti egységek vezetői és a szabályzatok előkészítésére kijelölt vezetők részére a belső kontrollrendszer működésének javításához szükséges intézkedésekről  „A belső kontrollrendszer működésének javítására tett intézkedések ellenőrzése” tárgyú vizsgálatról készült ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások alapján az alábbiak betartására hívjuk fel a szervezeti egységek vezetői és a szabályzatok előkészítésére kijelölt …

  

Az 1/2016. Rektori-kancellári utasítás az órarend Neptun rendszerben való szerkesztésének eljárásrendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 1/2016. Rektori-kancellári utasítás

A bázis órarend Excel formátumának mintája az alábbi linkre kattintva letölthető:
bázis órarend (xls)
A bázis órarend HTML formátumának mintája az alábbi linkre kattintva letölthető: bázis órarend (pdf)

Összesen: 267 cikk