Betűméret: A A A

EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról

EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL

az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról

 

A juttatás mértéke és formája

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 2019. évben az arra jogosult egyetemi közalkalmazottak az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató, köznevelésben részt vevő gyermekeik után az iskolakezdés támogatása érdekében az alábbi juttatásban részesülnek:

– köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén: 10.000 Ft/gyermek/dolgozó

– köznevelésben résztvevő két gyermek esetén összesen: 21.000 Ft/dolgozó

– köznevelésben résztvevő egy gyermek esetén összesen: 12.000 Ft/dolgozó

Ha a szülő a Semmelweis Egyetemen teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban áll, és az érintett gyermek(ek) után családi pótlékra jogosult, úgy az iskoláskorú gyermek(ek) után járó, fent meghatározott összegből 5.000 Ft-ot az Egyetem az iskoláskorú gyermek(ek) részére csekély értékű ajándékutalvány formájában biztosít. A fennmaradó összeget a közalkalmazottak a saját SZÉP kártyájuk választható alszámlájára történő utalás formájában vehetik igénybe.

A közalkalmazottnak a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról, valamint a SZÉP kártya juttatás választott alszámlájára történő igényléséről a körlevélhez csatolt „Nyilatkozat a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak iskolakezdési támogatásának igénybevételéhez” c. nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell nyilatkozatot tennie.

A csekély értékű ajándékutalványok beszerzését az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (a továbbiakban: EGFI), kiosztását pedig a Pénzügyi Igazgatóság főpénztára bonyolítja. Az ajándékutalványok megrendeléséhez szükséges kimutatást (2. sz. melléklet) a közalkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység gazdasági ügyeit ellátó szolgáltató egység (tömbigazgatóság stb.) gazdasági ügyintézői töltik ki és gyűjtik be a nyilatkozatokkal együtt, majd továbbítják az EGFI részére.

Az utalványok kiosztásának és a juttatás kártyára való feltöltésének ütemezése

Az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot az EGFI-re folyamatosan, de legkésőbb 2019. november 15-ig kell beküldeni. A juttatás számfejtésére heti rendszerességgel kerül sor, első alkalommal a 2019. augusztus 5-én, majd ezt követően a hétfői napokon 16.00 óráig beérkező nyilatkozatok kerülnek még azon a héten feldolgozásra és számfejtésre. A számfejtés további feltétele, hogy a 2. sz. melléklet szerinti kimutatás az EGFI-re a jelzett határidőig hibátlanul kitöltve beérkezzen.

A juttatás SZÉP kártyára utalt összegéhez a munkatársak az adott heti számfejtést követő hét szerdájától férhetnek hozzá; az utalványokat ugyanezen időponttól a főpénztárban vehetik át a gazdasági ügyintézők vagy meghatalmazott munkatársaik.

Az utalványok több mint 30.000 hazai elfogadóhelyen válthatók be 2019. december 31-ig. Az elfogadóhelyek listája megtekinthető az alábbi weboldalon: https://utalvany.edenred.hu/

A jogosultak köre

A jelen körlevél hatálya alá tartozó juttatások jogosultjainak köre megegyezik a K/10/2018. (XII.18.) számú határozattal elfogadott, a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló szabályzat szerinti jogosulti körrel azzal az eltéréssel, hogy a juttatást azok a közalkalmazottak is megkapják, akik a szabályzat Általános rendelkezéseinek 2. pont (5) bekezdése a) és g) pontja alapján béren kívüli juttatásra nem jogosultak. A juttatás további feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszony a Semmelweis Egyetemen legkésőbb 2019. szeptember 1-jéig létrejön.

Azon közalkalmazottak, akiknek a foglalkoztatásuk mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot (részmunkaidőben heti legalább 20 óra időtartamú közalkalmazotti jogviszonyban állnak a Semmelweis Egyetemen), a fenti teljes összegre, míg az ennél kisebb mértékben foglalkoztatottak a juttatás 50 %-ára jogosultak.

Budapest, 2019. augusztus 1. 

 

Dr. Merkely Béla                                                                 Dr. Szász Károly

egyetemi tanár, rektor                                                                   kancellár


EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL

EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról 1. számú melléklete az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL 1. sz. melléklete

EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról 1. számú melléklete az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/2/2019. (VIII.01.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL 2. sz. melléklete

 

A bejegyzés kategóriája: Körlevelek
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.