KKORL/8/2019. (VII. 04.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL
helyettesítési jogkör gyakorlásáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. rész 3/A. § (21) bekezdésére, a 34. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 37. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki.

 

1. §


A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya

 (1) Jelen rendelkezés és körlevél távollétem idején: 2019. július 8. napján hatályos.

 

2. §


Helyettesítési jogkör gyakorlásáról történő rendelkezés

(1) Az 1. §-ban meghatározott napon dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató ellátja a kancellár helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott vezető a meghatározott időtartamban helyettesítési jogkörben eljárva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben. Az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.


3. §

 

 Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

Budapest, 2019. július 04.

 

                                                                                              Dr. Szász Károly

 


KKORL/8/2019. (VII. 04.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL helyettesítési jogkör gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/8/2019. (VII. 04.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL