KKORL /7/2019. (VI.19.) számú  KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe tartozó beszerzésekről

 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezése alapján 2019. április 10. napján megalakult a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban DKÜ). A 2019. április 11-ei kezdőnapot követően a Korm. rendelet személyi hatálya alá eső intézmények, így a Semmelweis Egyetem számára is 150 napos beszerzési moratórium lépett életbe. A moratórium lejártát követően (2019. szeptember 7. napja után) az informatikai tárgyú beszerzési eljárásokat – mint központi beszerző szervezet – vagy a DKÜ folytatja le, vagy engedélye alapján az Egyetem saját hatáskörben valósíthatja meg a beszerzéseket.

A Korm. rendelet hatályba lépése nem helyezi hatályon kívül a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, tehát a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) továbbra is változatlan feladatkörrel és felhatalmazással a DKÜ mellett párhuzamosan működik.

A fentiekben összefoglalt, a működést, és elsősorban a 150 napos beszerzési moratóriumot érintő értelmezési kérdésekkel az Egyetem a DKÜ-höz fordult, valamint – az erre vonatkozó eljárásrendnek megfelelően – megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, mint fenntartót, hogy az ismert és sürgős beszerzések tekintetében engedélyezze a beszerzési igények felterjesztését a Kormány részére, a beszerzési moratórium alól való egyedi döntésen alapuló felmentés érdekében. 

A felmentésre vonatkozó kedvező döntés megérkezéséig informatikai eszközök és informatikai szolgáltatások tárgyú beszerzések nem indíthatók (a becsült érték összegére tekintet nélkül), de előkészítésük – BML-ek kiállítása – változatlanul javasolt. A Kormány egyedi döntésének hiányában és a Korm. rendelettel ellentétesen indított beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés semmis.

A Korm. rendelet alapján – a DKÜ által működtetett portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – az Egyetemnek informatikai beszerzési, illetve informatikai fejlesztési tervet kell feltöltenie, valamint az aktuális informatikai környezetről adatszolgáltatást kell benyújtania 2019. július 9. napjáig.

Az egyetemi szintű tervezés részletes tartalmáról, illetve formájáról és ütemezéséről a Beszerzési Igazgatóság fog részletes tájékoztatót közzétenni. Kérem az érintett szervezeti egységek vezetőit, hogy a helyi informatikáért felelős munkatársak bevonásával, és az Informatikai Igazgatóság közreműködésével biztosítsák a pontos, időben történő adatszolgáltatást.

 

Budapest, 2019. június 19.

 

                                                                                              Dr. Szász Károly


KKORL /7/2019. (VI.19.) számú  KANCELLÁRI KÖRLEVÉL a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe tartozó beszerzésekről  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL /7/2019. (VI.19.) számú  KANCELLÁRI KÖRLEVÉL