EKORL/1/2019. (VI.06.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL
a július 1-jei munkaszüneti napról

 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-a értelmében 2011. évtől július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A Semmelweis Egyetemen a július 1-jei munkaszüneti nap az alábbiakban felsorolt szervezeti egységekben foglakoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységek:

 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • III. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
 • I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Klinikai Pszichológiai Tanszék
 • Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Mellkassebészeti Klinika
 • Neurológiai Klinika
 • Ortopédiai Klinika
 • I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • II. sz. Patológiai Intézet
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Pulmonológiai Klinika
 • Radiológiai Klinika
 • I. sz. Sebészeti Klinika
 • II. sz. Sebészeti Klinika
 • Szemészeti Klinika
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Urológiai Klinika
 • Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Kardiológiai Tsz., Érsebészeti Tsz.)
 • Arc-, Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Fogpótlástani Klinika
 • Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
 • Konzerváló Fogászati Klinika
 • Orális Diagnosztikai Tanszék
 • Parodontológiai Klinika
 • Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
 • Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
 • Kútvölgyi Klinikai Tömb Járóbeteg-ellátási Igazgatóság
 • MR Kutatóközpont
 • Nukleáris Medicina Központ
 • Onkológiai Központ
 • Sürgősségi Betegellátó Osztály
 • Szakmai Irányítási és Szervezési Főigazgatóság

Egyéb szervezeti egységek:

 • Anatómiai Tömb mint tömbigazgatóság
 • Belső Klinikai Tömb mint tömbigazgatóság
 • Családorvosi Tanszék
 • Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság
 • FOK kari gazdasági feladatait ellátó szervezeti egység
 • FOK Oktatási Centrum Igazgatósága
 • GYTK kari gazdasági feladatait ellátó szervezeti egység
 • Idegsebészeti Tanszék
 • Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
 • Kútvölgyi Klinikai Tömb mint tömbigazgatóság
 • Külső Klinikai Tömb mint tömbigazgatóság
 • Laboratóriumi Medicina Intézet gazdasági feladatait ellátó szervezeti egység
 • Magatartástudományi Intézet
 • Onkológiai Tanszék
 • Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság
 • Propedeutikai Tanszék
 • Traumatológiai Tanszék
 • Városmajori Klinikai Tömb mint tömbigazgatóság

A felsorolásban nem szereplő szervezeti egységekben dolgozó munkatársakra a július 1-jei munkaszüneti nap nem terjed ki. A rendelkezés nem érinti a munkaszüneti napokon is működő szervezeti egységeknél megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.

Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket a zavartalan működés érdekében szíveskedjenek megtenni.

Budapest, 2019. június 6.  

 

Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Szász Károly

  egyetemi tanár, rektor                                                                      kancellár


EKORL/1/2019. (VI.06.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL a július 1-jei munkaszüneti napról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/1/2019. (VI.06.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL