KKORL/6/2019. (V. 24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL
helyettesítési jogkör gyakorlásáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. rész 3/A. § (21) bekezdésére, a 34. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 37. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki.

1. §
A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya

(1) Jelen rendelkezés és körlevél távollétem idején:
a) 2019. május 30-tól május 31-ig és
b) 2019. június 3-án
hatályos.

2.§
Helyettesítési jogkör gyakorlásáról történő rendelkezés

(1) Az 1. § (1) a) pontban meghatározott időtartam alatt dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató ellátja a kancellár helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(2) Az 1. § (1) b) pontban meghatározott időtartam alatt Boros András műszaki főigazgató ellátja a kancellár helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(3) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezető a meghatározott időtartamban helyettesítési jogkörben eljárva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben. Az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

3.§

Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

 

Budapest, 2019. május 24.

                                                                                              Dr. Szász Károly        


KKORL/6/2019. (V. 24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL helyettesítési jogkör gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/6/2019. (V. 24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL