Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2019.04.08-2019.04.12.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 63. szám 2019. IV. 11.

Hatály: 2019. IV. 26.

módosul 3. § (1):
3. § (1) A  felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben az  Szjt. 41/B.  § (1b), illetve (1c)  bekezdésében előírtakon túl meg kell adni a  felhasználás módját, mértékét, tervezett időtartamát és egyéb olyan körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának megállapításához szükségesek. A felhasználási engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a  felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célt szolgál-e.

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal helyére a megfelelő szöveghelyeken az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala kerül.

A 8.§ az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről vezetett nyilvántartásról hatályát veszti.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Megjelent: MK 63. szám 2019. IV. 11.
Hatály: Rendelkezéstől függően a kihirdetést követő 15. vagy 31. napon.

Az EU adatvédelmi reformjának történő megfelelést szolgáló átfogó törvénymódosítás.

Módosul többek között:

 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
 • A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
 • A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
 • A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény
 • A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
 • Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi XXXVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 63. szám 2019. IV. 11. 
Hatály: 2019. IV.15.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

módosul 11. § (6):
11.§ (6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

új: 247. § (1a) e):
247. § (1a) (Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)

e) meghatározza a kórházlelkészi, illetve kórházi lelki gondozói tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

módosul: 5. § (7), 7.§ (2) és 11/A. § (2) a) pontjában a „vallási tevékenységet végző szervezet. § ” szövegrészek helyébe a „vallási egyesület” szöveg lép. 


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.