Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2019.01.25.-2019.02.07.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 15. szám 2019.II.05.
Hatály: 2019.II.06.

új: 101/A. § (13)-(14):

101/A. § (13) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 95. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének eredeti célját egyedi határozatában utóbb módosítja, a támogatói okirat tartalmát a módosított kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően módosítani kell.

(14) A (13) bekezdést a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntését módosító határozatának (a továbbiakban: módosító kormányhatározat) megjelenését megelőzően létrejött jogviszonyokra abban az esetben kell alkalmazni, ha a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítását és a részére támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatás felhasználását a módosító kormányhatározat megjelenésének időpontjában még nem kezdte meg, amely tényről a kedvezményezett a támogató felszólítását követően haladéktalanul, írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozattétel felszólítás ellenére való elmaradása esetén a támogató a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2019-ben
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 6.szám  2019. II.7.
Hatály: 2019.II.8.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 2019-ben 37 200 forint.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról – 2019. a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 6.szám 2019. II. 7.
Hatály: 2019. II. 8.

A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza.

A közlemény részletesen ismerteti a kötelező szakmai továbbképzések lebonyolításának szabályait.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.