Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.11.12.-2018.11.23.

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe:  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása az 55 723 01 OKJ azonosítószámú Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2018/2019. tanévre
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 62. szám 2018. XI. 15.
Hatály: 2018. XI.15.

A felhívás tartalmazza többek között a versenyre jelentkezés feltételeit, a verseny fordulóinak részletes leírását, valamint a versenyzők teljesítményének értékelésére vonatkozó szabályokat.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi LXXII. törvény az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
Megjelent: MK 183. szám 2018. XI.22.
Hatály: 2019. január 1.

A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását tartalmazza a Magyar Közlöny. A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
Megjelent: MK 183. szám 2018. XI.22.
Hatály: A törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezet
a) 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól,
b) az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól,
c) mobilalkalmazása esetében 2021. június 23-tól kell alkalmazni.
Az Európai Bizottság részére megküldendő jelentést első alkalommal 2021. december 23-ig kell teljesíteni.

A törvény rendelkezik többek között az akadálymentesítési követelményekről, az akadálymentesítési nyilatkozat megtételéről és a nyilatkozatot kiállító szerv honlapjának vagy mobilalkalmazásának ellenőrzéséről.

Az ellenőrző szervezet háromévente jelentést tesz az Európai Bizottságnak a törvényben meghatározott kötelezettség teljesítéséről és az erre vonatkozó ellenőrzések eredményeiről.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi LXXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
Megjelent: MK 183. szám 2018. XI.22.
Hatály: 2018. XI.30.

A törvény a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A törvény ,,Az állatkísérlet végzésével, és a tenyésztők, beszállítók, felhasználók működésével kapcsolatos intézkedések és jogkövetkezmények” új alcímmel és részletszabályokkal egészül ki.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 214/2018. (XI. 22.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 183. szám 2018. XI.22.
Hatály: 2018. XI.23.

Módosul a rendelet 1. számú melléklete.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről
Megjelent: MK 183. szám 2018. XI.22.
Hatály: 2018. XI.22.

Módosul Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. és 2. melléklete.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.