Betűméret: A A A

E/2/2018. (X. 02.) számú rektori-kancellári utasítás az MTMT2 rendszer bevezetésének átmeneti időszakában érvényes eljárásrendről

E/2/2018. (X. 02.) számú

rektori-kancellári utasítás

az MTMT2 rendszer bevezetésének átmeneti időszakában érvényes eljárásrendről

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem Rektora és Kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

1.§

(1) Az MTMT2-re való átállás az MTMT Központi Adminisztráció tájékoztatása szerint várhatóan 2018. október 1 – október 30 között történik, az MTMT jelenlegi adatbázisa a leállást követően csak keresésre, illetve az akadémikus jelöltek publikációs listáinak ellenőrzésére fog rendelkezésre állni, adatbevitelre, egyéb szerkesztésre nem lesz lehetőség.

(2) Jelen utasítás meghatározza a rendszer leállási időszakában érvényes eljárásrendet.

2. §

 Az utasítás hatálya

(1) Jelen utasítás a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszer megújulásával összefüggő, MTMT átmeneti leállásával járó, SZMSZ szereplő feladatok ideiglenes változásaira terjed ki.

(2) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed:

a) minden olyan pályázatot kiíró szervezeti egységre, mely pályázatokhoz a Központi Könyvtár által hitelesített, MTMT-ből származó publikációs lista csatolása szükséges az SZMSZ alapján;

b) az a) pontban kiírt pályázatok jelentkezőire;

c) a doktori képzésben résztvevőkre.

3. §

A pályázatokhoz csatolandó publikációs igazolásokkal kapcsolatos átmeneti rendelkezések

(1) Azon pályázók részére, akik munkássága az MTMT-ben szerepel, a Központi Könyvtár a publikációk ellenőrzése, esetleges javítása nélkül állítja ki a pályázók munkásságát bemutató dokumentumokat, csak az MTMT-be történt feltöltés tényét hitelesíti. Az új közlemények feltöltése, hitelesítése nem történik meg.

(2) Azon pályázók esetében, akik munkássága nem szerepel az MTMT-ben, pályázatához publikációs lista nem kerül csatolásra.

(3) Az átmeneti időszakban pályázatot kiíró szervezeti egységek tudomásul veszik, hogy a benyújtott publikációs listák a fenti korlátozásokkal készülnek.

4. §

A doktori képzés fokozatszerzőire vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) A könyvtári adatlap kitöltését az átmeneti időszakban is elsődlegesen az MTMT-ben már szereplő adatokra alapozva szükséges elvégezni. Az esetlegesen MTMT-be fel nem vitt közlemények pótlása az adatlap módosításával lehetséges, a Központi Könyvtár az esetleges hibásan felvitt adatokat szintén az adatlapon javítja.

(2) Amennyiben az adatlapon szereplő közlemények bibliográfiai adataiban az MTMT-vel eltérés mutatkozik, a Központi Könyvtár az eltérésekről feljegyzést készít, melyet az átmeneti időszakot követően a fokozatszerző köteles felvezetni az MTMT2 rendszerében.

5. §

Jelen utasítás az MTMT rendszer leállását követően lép hatályba, melyről a Központi Könyvtár értesíti az érintett szervezeti egységeket, valamint honlapján tájékoztatást jelentet meg és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2018. október 02.

 

Dr. Merkely Béla                                            Dr. Szász Károly

egyetemi tanár, rektor h.                                               kancellár

Dr. Bánhidy Ferenc

általános rektorhelyettes


E/2/2018. (X. 02.) számú rektori-kancellári utasítás az MTMT2 rendszer bevezetésének átmeneti időszakában érvényes eljárásrendről beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/2/2018. (X. 02.) számú rektori-kancellári utasítás

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.