Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.09.10.-2018.09.14.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe:  162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
Megjelent: MK 136. szám 2018.IX.10.
Hatály: 2018. X.1.

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

14.§ (2) módosul

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás során az egészségügyi szolgáltató a 8.§ (1) bekezdésben foglalt adatok közül a tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott adatait és az azokban bekövetkezett változást bejelenti a Nemzeti Népegészségügyi Központnak.

14.§ (4) módosul

A fentebbi jelentéseket elektronikusan, a Nemzeti Népegészségügyi Központ elektronikus humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszere útján kell megtenni. (többi kapcsolódó bekezdés értelemszerűen módosul)

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikaivizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

37/C. § (1) módosul

A  37/B.  § (1)  bekezdése szerinti kutatások – az  emberen végzett orvostudományi kutatások kivételével  – engedélyezése esetén az engedélyező beszerzi az országos tisztifőorvos szakhatósági állásfoglalását is.

(37/B. § *  (1) E cím előírásait az emberen végzett orvostudományi kutatás, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára kell alkalmazni, ha a kutatásra ionizáló sugárzás alkalmazásával kerül sor.)

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

17/A. § (új)

Az  Országos Közegészségügyi Intézet elnevezése 2018. október 1. napján Nemzeti Népegészségügyi Központra változik, egyidejűleg az  Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központba beolvadnak.

  2. 

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 137. szám 2018.IX.11.
Hatály: 2018. IX.1.

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

16/A.§ (új)

Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontrollminimumok biztosítását és működését, továbbá a  fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint érkezett bejelentésben foglalt információk megalapozottságát a szolgáltatás helye szerint illetékes hatóság is ellenőrzi e §-ban foglaltak szerint. A hatósági ellenőrzésben szükség szerint szakfelügyelő főorvos is részt vesz.

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

2.§ (1) e) (új)

A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében ellátja az  egészségügyi szolgáltatók jogszabályban meghatározott, az  infekciókontrollra vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

11. § d) (új)

A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a  járási hivatalt jelöli ki az Ehi. 4. § (6) bekezdés h) pontja szerinti feladatok ellátására:

szakmai felügyeletet gyakorlása a kórházhigiénés tevékenység felett, folyamatosan figyelemmel kísérése az egészségügyi ellátás során előforduló nosocomialis fertőzéseknek, és intézkedés azok megelőzése, illetve megszüntetése érdekében.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.