Iktatószám:4562/6/KSJIF/2018.

 K/2/2018. (III. 07.) számú kancellári utasítás

 a konduktori tevékenységet végzők központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzése esetén alkalmazandó költségtérítésekről szóló K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás módosításáról

[Figyelem, az E/1/2018. (II.13.) számú rektori-kancellári utasítás módosításra került! Lásd: K/1/2018. (II. 13.) számú kancellári utasítás a konduktori tevékenységet végzők központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzése esetén alkalmazandó költségtérítésekről

A 2018. március 9-től hatályos egységes szerkezetű K/2/2018. (III. 07.) számú kancellári utasítás a konduktori tevékenységet végzők központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzése esetén alkalmazandó költségtérítésekről szóló K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás módosításáról  erre a linkre kattintva pdf formátumban megtekinthető ]

 A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárjaként az alábbi döntést hozom:

A konduktori tevékenységet végzők központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzése esetén alkalmazandó költségtérítésekről szóló K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás 1. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(3) Amennyiben a közalkalmazott a központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen történő munkavégzés időtartama alatt főétkezésben (ebéd vagy vacsora) részesül, az adott naptári napra jutó költségtérítést 1 főétkezés esetén harminc, 2 főétkezés esetén hatvan százalékkal csökkenteni kell. A költségtérítés számítása során nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során a közalkalmazott négy óránál rövidebb időt tölt a központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen. Fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során a közalkalmazott négy óránál hosszabb, de nyolc óránál rövidebb időt tölt a központi feladat-ellátási helytől eltérő helyen, ebben az esetben a költségtérítés mértéke a napi mérték ötven százaléka. Központi feladat-ellátási helytől eltérő helynek minősül az utazás napján és közben érintett valamennyi hely. A költségtérítés összege naptári naponként]

 „b) 20.000 forint az olyan megállapodás teljesítéséhez kapcsolódóan, amelyet jelen utasítás hatálybalépését követően kötött a Semmelweis Egyetem, illetve jogelődje  belföldi vagy külföldi szervezetekkel.”

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba, és tekintettel arra, hogy a módosító rendelkezés az egységes szerkezetű szabályzat közzétételével végrehajtottá válik, ezért az egységes szerkezetű szabályzat közzétételét követő napon ez az utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2018. március 07.                                                                    

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatályba lépés napja: 2018. III. 09.


Letölthető változat: K/2/2018. (III.07.) számú kancellári utasítás

A  K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás 1. számú melléklete (doc)

A  K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/1/2018. (II.13.) számú kancellári utasítás 2. számú melléklete (doc)