Betűméret: A A A

E/10/2017. (IX.25.) számú rektori-kancellári utasítás költségtérítéses/önköltséges képzési formáról államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formára történő átsorolásról

Iktatószám: 76759-9/KSJIF/2017

E/10/2017. (IX.25.) számú
rektori-kancellári utasítás

 költségtérítéses/önköltséges képzési formáról államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formára történő átsorolásról

Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a 2016. július 18-án kelt, 47523/KSRH/2016-os iktatási számon kiadott, az átsorolás jogintézményének gyakorlati alkalmazásáról szóló 3/2016 számú rektori-kancellári utasításban foglaltak alapulvételével az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a Semmelweis Egyetem Rektora és Kancellára az alábbi eljárásrendet tartalmazó együttes utasítást adja ki:

  1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem valamennyi Kar – így az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, az Egészségtudományi Kar, az Egészségügyi Közszolgálati Kar, a Pető András Kar – magyar nyelvű költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő magyar és külföldi hallgatóira, illetve azon hallgatókra, akik a 3/2016. számú rektori-kancellári utasításban foglalt rendelkezések alapján kerültek átsorolásra.
  2. § Megürült államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre – a hallgató erre irányuló kérelme és a kérelmet benyújtottak között felállított rangsor alapján az vehető át, akinek az utolsó két aktív félévének korrigált kreditindexe legalább 2,50, mely korrigált kreditindextől az egyes Karok Kari Tanácsi döntéssel felfelé eltérhetnek. Az átsorolást a rangsorban megtalálható első helytől kell kezdeni, haladva a rangsorban lejjebb található helyezés felé.
  3. § Az erre irányuló kérelmet a hallgató jelen utasítás hatályba lépésének félévében az adott tanév őszi szemeszterének megkezdését követő 3. oktatási hét utolsó munkanapja hivatali idejének végéig, ezt követően az őszi szemeszter regisztrációs hetét megelőző hét utolsó munkanapja hivatali idejének végéig – a TKSZV időtartamára és eredményére figyelemmel – nyújthatja be az illetékes Kar Dékáni Hivatalánál.
  4. § Jelen utasítás a JIF alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Dr. Szél Ágoston                                                                       Dr. Szász Károly

rektor                                                                                          kancellár


A E/10/2017. (IX.25.) számú rektori-kancellári utasítás költségtérítéses/önköltséges képzési formáról államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formára történő átsorolásról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: E/10/2017. (IX.25.) számú rektori-kancellári utasítás

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.