Betűméret: A A A

E/5/2017. (VII. 31.) számú rektori-kancellári utasítás a Pető András Főiskola beolvadását követően a Semmelweis Egyetem szabályzatainak alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

Iktatószám: 63364/KSJIF/2017 

          E/5/2017. (VII. 31.) számú rektori-kancellári utasítás

a Pető András Főiskola beolvadását követően a Semmelweis Egyetem szabályzatainak alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

A Pető András Főiskola Semmelweis Egyetembe történő beolvadását követően 2017. augusztus 1-től a Főiskola által kiadott szabályzatok hatályukat vesztik.

Fentiekre tekintettel a Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a Semmelweis Egyetem Rektora és Kancellárja az alábbi döntést hozta:

1. §

(1) A Semmelweis Egyetem szabályzatainak a Pető András Főiskola beolvadásával összefüggő felülvizsgálatáig a Semmelweis Egyetem hatályos szabályzataiban foglaltakat kell a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazni.

(2) Amennyiben a Pető András Főiskola valamely szabályzatában díjak kerültek meghatározásra, 2017. augusztus 1-től visszavonásig az azzal megegyező összegű díjakat kell alkalmazni.

(3) Amennyiben olyan döntés meghozatala szükséges a Pető András Kar, a Konduktív Pedagógiai Központ, a Kiemelt Konduktív Pedagógiai Szolgáltatások Központja, vagy egyéb, a korábbi Pető András Főiskola hatásköreit érintő feladat teljesítése érdekében, amelyről a Semmelweis Egyetem hatályos szabályzatai nem rendelkeznek, azt a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságnak kell jelezni. A szabályzatok alkalmazásának tekintetében a JIF nyilatkozata az irányadó. Irányítási jogköre alapján ezekben a kérdésekben

a) a Kancellár irányítása alatt álló szervezeti egység esetében a Kancellár,

b) a Rektor irányítása alatt álló szervezeti egység esetében a Rektor
dönt.

(4) A változásokra tekintettel a belső szabályozó dokumentumokat 2017. december 31-ig felül kell vizsgálni azzal, hogy a szabályzatokat csak a szabályozással érintett feladatban közreműködő szervezeti egységekkel szükséges egyeztetni, nem kell elvégezni a szervezet egészére előírt általános köröztetési eljárást. A felülvizsgálat részleteiről a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság tájékoztatja a szabályzatok felelőseit.

2. §

Jelen utasítás visszavonásig érvényes és a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 Budapest, 2017. július 31.                                                                           

    Dr. Szél Ágoston                                                                                      Dr. Szász Károly

              rektor                                                                                                      kancellár


A 10/2016. számú kancellári körlevél általános helyettesítési jogkör gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: E/5/2017. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.