Betűméret: A A A

7/2015. számú Kancellári utasítás az illetmény, illetve egyéb juttatás megállapításához kapcsolódó kancellári egyetértési jog gyakorlásának delegálásáról, valamint az 1/2015. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezéséről, hatály: 2017. június 1-től

 

 

Ikt. szám:

49231-4/KSJIF/2017.

Előzmény:

UT/KNC/8/2015.

 7/2015. számú KANCELLÁRI UTASÍTÁS

valamennyi szervezeti egység vezetője és gazdasági vezetője részére az illetmény, illetve egyéb juttatás megállapításához kapcsolódó kancellári egyetértési jog gyakorlásának delegálásáról, valamint az 1/2015. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezéséről

[K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat módosításaival egységes szerkezetű szöveg]

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 33. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az alábbi utasítást adom ki:

1.§

2.§

  • (1) [3]
  • (2) A kereset- és illetménykiegészítésről szóló megállapodások megkötését megelőzően gondosan mérlegelni kell azokat az okokat, amelyek a megállapodások megkötését indokolják. A megállapodásokban minden esetben rögzíteni kell azokat a többletfeladatokat, amelyek a szervezeti egységhez tartozó közalkalmazottak munkaköri kötelezettségeként nem végezhetők el.
  • (3) Azokat a – jelen utasítás kiadásának időpontjában hatályos – megbízási szerződéseket, illetve kereset- és illetménykiegészítésre vonatkozó megállapodásokat, amelyek határozatlan idejűként kerültek megkötésre és az 1/2015. számú kancellári utasítás alapján még nem kerültek megszüntetésre, haladéktalanul, de legkésőbb 2015. május 31. napjával meg kell szüntetni, figyelemmel az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről szóló szabályzat 2. § (12) bekezdése, illetve a 19/2012. számú rektori körlevélben foglaltakra.
  • (4) [4]

3.§

  • (1) Jelen utasítás 2015. február 23. napján lép hatályba. [5]
  • (2) [6]
  • (3) Jelen utasítás kiadásával egyidejűleg az 1/2015. számú kancellári utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2017. június „…..”

Dr. Szász Károly
       kancellár

[1] Hatályon kívül helyezte a K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat. Hatálytalan: 2017. VI. 1.
[2] Hatályon kívül helyezte a K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat. Hatálytalan: 2017. VI. 1.
[3] Hatályon kívül helyezte a K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat. Hatálytalan: 2017. VI. 1.
[4] Hatályon kívül helyezte a K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat. Hatálytalan: 2017. VI. 1.
[5] A K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat módosításaival készült egységes szerkezetű szöveg 2017. VI. 1-jén lép hatályba.
[6] Hatályon kívül helyezte a K/17/2017. (V. 31.) számú kancellári határozat. Hatálytalan: 2017. VI. 1.


A 7/2015. számú KANCELLÁRI UTASÍTÁS valamennyi szervezeti egység vezetője és gazdasági vezetője részére az illetmény, illetve egyéb juttatás megállapításához kapcsolódó kancellári egyetértési jog gyakorlásának delegálásáról, valamint az 1/2015. számú kancellári utasítás hatályon kívül helyezéséről aláírt,beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: 7/2015. számú kancellári utasítás

A bejegyzés kategóriája: Utasítások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.