Betűméret: A A A

EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról

Ikt. szám: 50040/KEEGF/2017

EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL
az iskolakezdési támogatásról

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség javaslatára, a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 2017. évben az arra jogosult közalkalmazottak az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató gyermekeik után az alábbi iskolakezdési támogatásban részesülnek:[1]

–          köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén:         28.000 Ft/dolgozó
–          köznevelésben résztvevő két gyermek esetén:                                   21.000 Ft/dolgozó
–          köznevelésben résztvevő egy gyermek esetén:                                  12.000 Ft/dolgozó

A kötelezettségvállalás fedezete a 6800012232 KEPZ költséghely.

Az iskolakezdési támogatást a munkáltató a közalkalmazott részére a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – utalvány formájában juttatja, feltéve, hogy a juttatásban részesülő közalkalmazott az egyetem – mint juttató – olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz.

A közalkalmazottnak a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a jelen körlevélhez csatolt „Nyilatkozat iskolakezdési támogatás igénybevételéhez” c. nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell nyilatkozatot tennie.

Az utalványok beszerzését az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság, kiosztását pedig a Főpénztár bonyolítja. A beszerzéshez szükséges kimutatást (2. sz. melléklet) a közalkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység gazdasági ügyeit ellátó szolgáltató egység (tömbigazgatóság stb.) gazdasági ügyintézői töltik ki és gyűjtik be a nyilatkozatokkal együtt, majd továbbítják az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő beküldési határidő első alkalommal

2017. június 20. napja.

Az iskolakezdési támogatás június havi számfejtése és az Iskolai Erzsébet-utalvány július hónapban történő kiosztása azokban az esetekben történik meg, amelyeknél a nyilatkozat és a beszerzéshez szükséges kimutatás a jelzett határidőig az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatósághoz beérkezik. A fent meghatározott időpontot követően beérkezett igénylések feldolgozása folyamatos azzal, hogy az utalványok kiosztása az igénylés tárgyhónap 15. napjáig (júliusban 14-ig; október hónapban 13-ig) történő beérkezése esetén a tárgyhónapot követő hónapban történik. Az utolsó beküldési határidő 2017. november 15. napja.

Az iskolakezdési támogatásra és a nyilatkozatra vonatkozó rendelkezéseket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 89. § (6) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 2017. június 12.

Dr. Szél Ágoston                                                                                       Dr. Szász Károly
         rektor                                                                                                        kancellár

[1] Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a juttatás összegének megállapítása arányosan történik.


Az EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról aláírt,beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

EKORL/2/2017. számú rektori-kancellári körlevél 1. számú melléklete az alábbi linken  megtekinthető, letölthető: EKORL/2/2017. számú rektori-kancellári körlevél 1. számú melléklet (pdf formátum)

EKORL/2/2017. számú rektori-kancellári körlevél 2. számú melléklete az alábbi linken letölthető: EKORL/2/2017. számú rektori-kancellári körlevél 2. számú melléklet (word formátum)

A bejegyzés kategóriája: Körlevelek
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.