Betűméret: A A A

10/2016. számú kancellári körlevél általános helyettesítési jogkör gyakorlásáról

Ikt. szám:46160-2/KTIT/2016

10/2016. számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

általános helyettesítési jogkör gyakorlásáról

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. rész 3/A. § (21) bekezdésére, a 34. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 37. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi körlevelet adom ki:

1.§
A körlevél időbeli hatálya

Jelen körlevél távollétem idején, 2016. november 02-től november 4-éig hatályos.

2.§
Általános helyettesítési jogkör gyakorlása

(1) Az 1. §-ban megjelölt időtartam alatt a gazdasági főigazgató általános kancellár-helyettesi jogkörében eljárva ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(2) A gazdasági főigazgató az (1) bekezdésben megjelölt helyettesítési jogkörében eljárva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben. Az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

3.§

 Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

Budapest, 2016. október 25.

                                                                                              Dr. Szász Károly

A 10/2016. számú kancellári körlevél általános helyettesítési jogkör gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: 10/2016. számú kancellári körlevél

A bejegyzés kategóriája: Körlevelek
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.