Betűméret: A A A

Semmelweis Egyetem Tudástérképe

Az Egyetemi Tudástérképpel az Innovációs Központ a külföldi, és a hazai elitegyetemek mintájára a Semmelweis Egyetem erőforrásai átláthatóságának és hatékony kihasználásának növelését, továbbá az akadémiai (hazai és külföldi) és ipari kollaborációk megkönnyítését kívánja elérni.
A Semmelweis Egyetem szellemi és kutatási kapacitásának felmérésére korábban két alkalommal tett kísérletet: 2008-ban az Academic Excellence in Biomedical Research at Semmelweis University című kiadványban gyűjtötte össze a falai közt működő kutatólaboratóriumokat, majd 2010-ben a Semmelweis Innovációs Kft. végzett kimondottan ipari fókuszú laborfelmérést személyes interjúk alapján. Ezen felmérések részben kiegészítésre szorultak,részben pedig mára elavulttá váltak, ezért az Innovációs Központ 2014-ben széleskörű online adatgyűjtésbe kezdett.

A munka előzményeként a kutatócsopotokról korábban már begyűjtött, továbbá az online elérhető (egyetemi, pályázati,szabadalmi, stb) adatokat összegyűjtöttük és rendszereztük, majd az egyes vezető kutatóknak erőforrás-felmérő kérdőívet küldtünk, a birtokunkban levő adatokkal előre kiegészítve. Jelenleg 169 kutatócsoport több mint 500 részletes adatát ismerjük, mely számottevő értéket jelent közös kutatásokban, szolgáltatásokban.

Megkeresésünkre érkezett válaszok alapján 51 darab új kollaborációt ismertünk meg, amelyek több mint felében olyan neves külföldi egyetem a partner, mint például a Harvard School of Medicine, a University College London, és a Heidelbergi és Nagoyai egyetem. Emellett bekerült az adatbázisunkba három új nemzetközi és két magyar szabadalom, harminc darab új laboreszköz, amelyek közül tizenkettő bér-mérésre is használható, továbbá harminc új pályázati projekt összesen 990 millió Forint értékben.

Az átfogó Egyetemi Tudástérkép alkalmas rá, hogy értéket teremtsen az egyetem kutatói számára az adminisztrációs terhek csökkentésével, a pályázati és ipari forrásbevonások hatékonyságának növelésével, és a kutatási kollaborációk megkönnyítésével. Emellett értéket teremt az erőforrások átláthatóvá tételén, a berendezések hatékonyabb kihasználásán és a kutatási standardok emelésén keresztül. Szintén értéket teremt az ipar számára a legmagasabb szintű hazai szellemi kapacitások és szellemi termékek közvetítésével.