Betűméret: A A A

Semmelweis Innovációs Díj felhívás

Pályázati felhívás a 2017. évi

Semmelweis Innovációs Díj elnyerésére

Kategóriák:

 1. a leginnovatívabb TDK munkáért
 2. a leginnovatívabb PhD munkáért
 3. a leginnovatívabb kutatómunkáért
 4. a leginnovatívabb klinikai kutatómunkáért

I. A FELHÍVÁS HÁTTERE

A Semmelweis Innovációs Díj célja a Semmelweis Egyetem hallgatói valamint kutatói által létrehozott tudományos eredmények népszerűsítése, széles körben történő megismertetése és a létrejött szellemi termékek hasznosításának elősegítése üzletfejlesztésen keresztül.

A Semmelweis Innovációs Díj az egyetem azon hallgatói valamint kutatói részére adományozható, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan új tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, mely üzleti szempontból is hasznosítható lehet.

Semmelweis Innovációs Díj alapításáról a Semmelweis Egyetem Szenátusa a 48b/2014. (III. 27.) számú határozatával döntött, majd 162/2015. (XII.17.) számú határozatával elfogadta a “Semmelweis Innovációs Díj adományozásának rendje” című szabályzatot.

II. A PÁLYÁZAT MENETE

Pályázni lehet: 

 • bármely tudományterületen új, innovatív ötlet, eredmény, elképzelés kimunkálásával, 
 • hasznosítással, induló vállalkozással (alapítás ideje nem korábbi, mint 2015.01.01.),
 • egyénileg vagy csapatban (TDK hallgatók, doktoranduszok, kutatók) illetve vállalkozásként a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó hallgató, doktorandusz, kutató megnevezésével.

A pályázók köre:

 1. a) a leginnovatívabb TDK munkáért: Pályázni lehet minden a Semmelweis Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező személynek, aki részt vesz a TDK munkában.
 2. b) a leginnovatívabb PhD munkáért: Pályázni lehet minden a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájába bejegyzett hallgatónak, valamint minden fokozatszerzőnek a PhD cím elnyeréséig.
 3. c) a leginnovatívabb kutató munkáért: Pályázni lehet minden a Semmelweis Egyetemen jogviszonnyal rendelkező személynek, aki részt vesz a kutató munkában.
 4. d) a leginnovatívabb klinikai kutató munkáért: Pályázni lehet minden a Semmelweis Egyetemen jogviszonnyal rendelkező személynek, aki részt vesz a klinikai kutató munkában.

A pályázat követelményei:

Benyújtandó: 

 • Kitöltött, aláírt, szkennelt pályázati adatlap és nyilatkozat (letölthető az http://semmelweis.hu/innovacios-igazgatosag/ oldalról)
 • Egyén, csapat szakmai önéletrajza(i);
 • Képi anyagok, prezentációk, videók beágyazva, fájlként, illetve hivatkozásként csatolandóak

Benyújtás formája:

 • elektronikusan, PDF fájlba összeszerkesztve az innovacio@semmelweis-univ.hu címre
 • A PDF fájl nevének formátuma: SID2017_PályázóVezetékneveKeresztneve
 • További információt az innovacio@semmelweis-univ.hu címen lehet kérni. 

Benyújtási határidő:

 • november 30. (kedd)
 • A pályázatok befogadásáról a pályázók legkésőbb 2018. december 15-ig e-mailben tájékoztatást kapnak. 

 III. AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A beérkezett pályázatokat az Innovációs Igazgatóság Technológia Transzfer Irodája (TTI) érkezteti, majd ellenőrzi. Ezt követően szakmai zsűri értékeli a pályázatokat.

Az értékelés szempontjai:

 • a pályázó ötlet, találmány újszerűsége, eredetisége
 • tudás alapú innováció
 • a projekt célkitűzése, leírása
 • szakmai és műszaki színvonala, megvalósíthatósága
 • gazdasági hasznosíthatóság, a hasznosítási koncepció
 • a piaci igény(ek), lehetőség(ek) értékelése
 • a megoldás kidolgozottsági foka és fejlesztés állása
 • a társadalmi jelentőség
 • interdiszciplináris, ipari kapcsolatok.

IV. DÍJAK

A Semmelweis Innovációs Díj tudományos és üzleti elismerés: vándordíj – amely díj a díjazottnál marad a következő díjátadó rendezvényig, valamint oklevél és pénzdíj. A pénzdíjak összege:

 • a leginnovatívabb TDK munkáért – a pénzdíj összege 250 ezer Ft
 • a leginnovatívabb PhD munkáért – a pénzdíj összege 500 ezer Ft
 • a leginnovatívabb kutató munkáért – a pénzdíj összege 1 millió Ft
 • a leginnovatívabb klinikai kutató munkáért – a pénzdíj összege 1 millió Ft

A pénzdíj felhasználható a további kutatások és a projekt megvalósításának, fejlesztésének finanszírozására, melyhez a Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatósága komplex szolgáltatáscsomagot biztosít.

Az Innovációs Igazgatóság vállalja, hogy a projekteket felveszi portfóliójába és támogatja a hasznosítás további lépéseit. A támogatás kiterjed az ötlet megvalósítására, esetleges szabadalmaztatási költségekre, konzultációra piaci tapasztalattal bíró mentorokkal, a projekt tagjainak innovációs/üzleti továbbképzésére, valamint a vállalkozások beindítására illetve a kezdő vállalkozások tovább folytatására.

A pénzdíj az egyéb célok mellett felhasználható tanulmányút, kongresszusi részvétel valamint szakirányú továbbképzések finanszírozására is.

A díjak átadása

A díjak a 2018. évi Semmelweis Egyetem Innovációs Napon kerülnek átadásra. A díjakat a Semmelweis Egyetem Tudományos Rektorhelyettese és az Innovációs Igazgatóság Igazgatója adja át.

A díjazott pályázók legfeljebb 10 perces prezentációban mutathatják be projektjüket, valamennyi befogadott pályázat pedig poszterként jelenik meg az Innovációs Napon.

V. EGYÉB ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 • A pályázónak a jelentkezés beadásával a pályázat kezeléséhez szükséges személyes adatait meg kell adnia.
 • A pályázó csak olyan projektet nyújthat be, amely saját szellemi alkotás vagy egyetemi projektfeladat eredménye.
 • A Semmelweis Egyetem minden tudomására jutó üzleti titkot, know-how-t, valamint bármely más adatot, információt bizalmasan kezel.
 • A hasznosítás részleteiről az egyetem és a pályázó külön megállapodás keretében egyeznek meg.

További információt az innovacio@semmelweis-univ.hu címen lehet kérni, illetve személyesen a kutatók számára folyamatos tanácsadási, üzletfejlesztési és információadási szolgáltatást nyújtó Innovációs Igazgatóságon az Üllői út 26. harmadik emeletén.

Pályázati adatlap:

innovacios dij 2017 adatlap es nyilatkozat

Sok sikert kívánunk a pályázáshoz!