Betűméret: A A A

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

ÚNKP-18-5

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkező hallgatók részesülhetnek.

Az Ösztöndíj célja:

A 2018/2019. tanévre kiírt “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

Pályázat benyújtására jogosultak:

Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik:

 • a 2018/2019. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére, osztatlan mesterképzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be

További jogosultsági kritériumok: Pályázati Felhívás 4. pontja!

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

 • keresztféléves képzésben részt vevő esetén 5 hónap (2019. február 1. – 2019. június 30.),
 • illetve 10 hónap (2018. szeptember 1. – 2019. június 30.).

Pályázati Felhívás dokumentumai:

Tehetséggel Fel Pályázati Felhívás

Tehetséggel Fel Ösztöndíj Működési Szabályzat

Tehetséggel Fel SE Ügyintézők

Tehetséggel Fel Tudományági Besorolás

Tehetséggel Fel Ütemterv

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Papír alapon, 1 példányban (hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva):

 • pályázati adatlap (sablon szerinti formában)
 • a pályázó, témavezető (első éves alapképzésre pályázók esetén nem szükséges témavezetői aláírás) által aláírt, eredeti kutatási terv (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • kitöltött, eredeti szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az aláíratást az egyetem munkatársai intézik!
 • a pályázó által aláírt, eredeti Pályázói Nyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában).
 • igazolás a Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredményről. (Pályázati felhívás: 4.1.5. pontja)

Elektronikus formában CD-n vagy DVD-n, 2 példányban (nem újraírható CD-n, vagy DVD-n):

 • pályázati adatlap szerkeszthető excel formátumban
 • pályázati adatlap szkennelve
 • kutatási terv szkennelve
 • igazolás a Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredményről szkennelve
 • szándéknyilatkozat szkennelve
 • pályázói nyilatkozat szkennelve

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok sablonjai:

Tehetséggel Fel Kutatási Terv

Tehetséggel Fel Pályázati Adatlap

Tehetséggel Fel Pályázói Nyilatkozat

Tehetséggel Fel Szándéknyilatkozat

Benyújtás módja, helye:

A fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:

Dr. Szél Ágoston, rektor részére

Semmelweis Egyetem, Rektori Hivatal

1085 Budapest, Üllői út 26.

Benyújtási határidő: 2018. június 13. (postára adás dátuma)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati felhívást és a kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentumokat!

További információ:

ÚNKP Intézményi koordinátor:

Hegedűs Eszter (459-1500/55464, hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu)

Kari ÚNKP Ügyintézők:

AOK     Tóthné Varga Melitta (459-1500/56557, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu)

AOK      Dunai Júlia (459-1500/60420, dunai.julia@semmelweis-univ.hu)

GYTK    Vajvodáné Pénzes Eszter (459-1500/55323, penzes.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu)

FOK      Kovácsné Ollé Tímea (459-1500/55338, olle.timea@dent.semmelweis-univ.hu)

ETK      Kelemen Kitti (486-4800/65816, kelemen.kitti@se-etk.hu)

EKK      Bacsa Dóra Mária (0620/825-8442, bacsa@ekk.sote.hu)

PAK      Hamarosan…