Betűméret: A A A

Fiatal Oktató, Kutató ÚNKP-17-4

Új Nemzeti Kiválóság Program

2017/2018. tanév

Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

ÚNKP-17-4

 

Pályázati Kiírás Összefoglaló

Az ösztöndíj célja: a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal tehetséges oktatók, kutatók, művészek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

Az ösztöndíj formája: A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

Az ösztöndíj összege fiatal oktató, kutató I. kategória esetén: 300.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíj összege fiatal oktató, kutató II. kategória esetén: 350.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

Megszakítás nélküli 5 hónap, vagy 10 hónap időtartamú jogviszony 2017. szeptember 1. – 2018. június 30. között. (Töredékhónap nem lehetséges). A 10 hónap, valamint a 2017/2018. tanév szeptemberétől induló 5 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2017. szeptember 20. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni.

2017. szeptember 20. után létesített oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja az alapul szolgáló oktatói, kutatói jogviszony létesítése hónapját követő hónap első napja, de legkésőbb 2018. február 1.

Támogatható tudományterületek: Jelen ösztöndíjpályázatra bármely a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

Pályázatok benyújtására jogosultak:

Az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik

 • a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven belül szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot, („I.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató I.), vagy
 • valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven belül szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot, („II.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató I.)
 • a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot („III.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató II.)
 • valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot („IV.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató II.)

 Mindegyik típusú pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázó:

 • tudományos fokozata (PhD/DLA) eredménye legalább „cum laude” minősítésű.
 • a pályázat benyújtása napján 40. életévét1 nem töltötte be.

 „A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:

Az az ösztöndíjas jogviszony, amely egyszerűsített pályázással további 5 hónappal, vagy 10 hónappal megújítható. Fiatal Oktató, Kutató I. és a Fiatal Oktató, Kutató II. kategóriában legfeljebb 3 alkalommal van lehetőség „Továbbfutóként” az ösztöndíjas jogviszony megújítására.

A pályázatokat 2017. május 5. – 2017. június 6. között lehet benyújtani.

Egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez azonos pályázói kör tekintetében egy pályázatot nyújthat be.

Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be az oktató, kutató pályázó egyszerűsített pályázatot, úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve (Dr. Szél Ágoston, rektor – Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26.) kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani.

 1. Papír alapon, 1 példányban, aláírva:
 • a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve
 • és annak valamennyi melléklete (Pályázati felhívás 14.1. pontja szerint) hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve
 • igazolás a tudományos fokozata minősítéséről, továbbá
 1. Elektronikusan 2 példányban, nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve:
 • a Pályázati Adatlap és annak valamennyi melléklete (Pályázati Adatlap szerkeszthető, Excel formátumban is)
 • Pályázat benyújtását megelőző 5 év tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
 • igazolás a tudományos fokozata minősítéséről.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

„Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszonyra pályázók esetén kizárólag a 14.1.3. pontban meghatározott dokumentumokat egy nyomtatott példányban, aláírva, postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként kell benyújtani az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorához.

A részletes pályázati felhívás és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció letölthető itt:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati Felhívást és a hozzá tartozó dokumentumokat!

 További információ:

Szabó-Pista Edit, szabo-pista.edit@semmelweis-univ.hu  

Scheiber Zsolt, scheiber.zsolt@semmelweis-univ.hu