Betűméret: A A A

Felsőoktatási Doktori Hallgatói és Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

ÚNKP-18-3

Az Ösztöndíj célja:

A 2018/2019. tanévre kiírt Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

Pályázat benyújtására jogosultak:

Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik:

 1. a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban állnak, („I.” típusú pályázat), vagy
 2. a 2018/2019. tanévre bármely munkarendben meghirdetett doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be vagy szándékoznak benyújtani („II.” típusú pályázat).
 3. a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban állnak („III.” típusú pályázat), vagy
 4. a 2018/2019. tanévben, legkésőbb 2019. január 31-ig várhatóan doktorjelölti jogviszonyt létesítenek („IV.” típusú pályázat).

További jogosultsági kritériumok: Pályázati Felhívás 4. pontja!

Az ösztöndíj összege doktori hallgatók esetén: 100.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíj összege doktorjelöltek esetén: 300.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama doktori hallgatók esetén:

 • 5 hónap
  • 2018. szeptember 1. – 2019. január 31. vagy
  • 2019. február 1. – 2019. június 30.
 • 10 hónap (2018. szeptember 1. – 2019. június 30.).

A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2018. szeptember 20. napjáig, illetve 2018/2019. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2019. február 20. napjáig kell létesíteni.

 Az ösztöndíjas jogviszony időtartama doktorjelöltek esetén:

 • megszakítás nélküli 5 hónap vagy
 • 10 hónap időtartamú jogviszony 2018. szeptember 1. – 2019. június 30. között.

(Töredékhónap nem lehetséges).

A 10 hónap, valamint 2018/2019. tanév szeptemberétől induló 5 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2018. szeptember 20. napjáig doktorjelölti jogviszonyt kell létesíteni.

A 2018. szeptember 20. után létesített doktorjelölti jogviszony esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja a doktorjelölti jogviszony létesítése hónapját követő hónap első napja, de legkésőbb 2019. február 1.

Pályázati Felhívás dokumentumai:

Doktori hallgató és doktorjelölt Pályázati Felhívás

Doktori hallgató és doktorjelölt Ösztöndíj Működési Szabályzat

Doktori hallgató és doktorjelölt SE Ügyintézők

Doktori hallgató és doktorjelölt Tudományági Besorolás

Doktori hallgató és doktorjelölt Ütemterv

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Papír alapon, 1 példányban (hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva):

 • pályázati adatlap (sablon szerinti formában)
 • a pályázó, témavezető által aláírt, eredeti kutatási terv (sablon szerinti formában)
 • kitöltött, eredeti szándéknyilatkozat (sablon szerinti formában). Az aláíratást az egyetem munkatársai intézik!
 • a pályázó által aláírt, eredeti Pályázói Nyilatkozat (sablon szerinti formában)

Elektronikus formában CD-n vagy DVD-n, 2 példányban (nem újraírható CD-n, vagy DVD-n):

 • pályázati adatlap szerkeszthető excel formátumban
 • pályázati adatlap szkennelve
 • kutatási terv szkennelve
 • szándéknyilatkozat szkennelve
 • pályázói nyilatkozat szkennelve
 • a pályázat benyújtását megelőző 5 év tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok sablonjai:

Doktori hallgató és doktorjelölt Kutatási Terv

Doktori hallgató és doktorjelölt Pályázati Adatlap

Doktori hallgató és doktorjelölt Pályázói Nyilatkozat

Doktori hallgató és doktorjelölt Szándéknyilatkozat

Benyújtás módja, helye:

A fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanácsa elnökének címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:

Dr. Tímár József részére

Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Hivatal

1085 Budapest, Üllői út 26.

Benyújtási határidő: 2018. május 10. (postára adás dátuma)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati felhívást és a kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentumokat!

További információ:

Tölgyesi-Lovász Krisztina (459-1500/55373, tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu)

Marosfalvi Anita (459-1500/55162, marosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu