Betűméret: A A A

Alapképzés ÚNKP-17-1

Új Nemzeti Kiválóság Program

2017/2018. tanév

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Ösztöndíjhoz

ÚNKP-17-1

Pályázati Kiírás Összefoglaló

Az ösztöndíj célja: a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj formája: A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

Az ösztöndíj összege: 75.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

 • 5 hónap (2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy 2018. február 1. – 2018. június 30.), illetve
 • 10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.).

Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja az alapképzés hallgatói jogviszony létesítés hónapjának első napja.

Támogatható tudományterületek: Jelen ösztöndíjpályázatra bármely, a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

Pályázatok benyújtására jogosultak:

Az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak („I.” típusú pályázat), vagy
 • valamely, jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be („II.” típusú pályázat).

A „Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:

Az az ösztöndíjas jogviszony, amely egyszerűsített pályázással, a képzés teljes ideje alatt, tanévenként megújítható.

A pályázatokat 2017. május 5. – 2017. június 6. között lehet benyújtani.

Egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be.

Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be a pályázó egyszerűsített pályázatot, úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve (Dr. Szél Ágoston, rektor – Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26.) kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani.

 1. Papír alapon, 1 példányban, aláírva:
 • a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve
 • és annak valamennyi melléklete (Pályázati felhívás 14.1. pontja szerint) hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve
 • továbbá a tanulmányi eredményről szóló igazolás (NEPTUN vagy ETR hallgatói tanulmányi rendszerből kinyomtatott, a Tanulmányi Hivatal által hitelesített súlyozott tanulmányi átlaga a Pályázati Kiírás 4.1. pontjában meghatározottak szerint), továbbá
 1. Elektronikusan 2 példányban, nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve:
 • a Pályázati Adatlap és annak valamennyi melléklete (Pályázati Adatlap szerkeszthető, Excel formátumban is)
 • továbbá a tanulmányi eredményről szóló igazolás
 • a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

„Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszonyra pályázók esetén kizárólag a Pályázati felhívás 14.1.3 pontban meghatározott dokumentumokat egy nyomtatott példányban, aláírva, postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként kell benyújtani az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorához.

A részletes pályázati felhívás és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció letölthető itt:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati Felhívást és a hozzá tartozó dokumentumokat!

További információ:

Hegedűs Eszter, hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu

Kalocsai Ildikó Katalin, kalocsai.ildiko@semmelweis-univ.hu