Betűméret: A A A

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

ÚNKP-18-1

Az Ösztöndíj célja:

A 2018/2019. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Pályázat benyújtására jogosultak:

Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik:

 1. a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében hallgatói jogviszonyban állnak („I.” típusú pályázat – leendő felsőbb éves), vagy
 2. a 2018/2019. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be („II.” típusú pályázat – leendő elsőéves).

További jogosultsági kritériumok: Pályázati Felhívás 4. pontja!

Az ösztöndíj összege első éves ösztöndíjasok esetén: 50.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíj összege felsőbb éves ösztöndíjasok esetén: 75.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

 • keresztféléves képzésben részt vevő esetén 5 hónap:
  • 2018. szeptember 1. – 2019. január 31. vagy
  • 2019. február 1. – 2019. június 30.
 • 10 hónap (2018. szeptember 1. – 2019. június 30.).

 

Pályázati Felhívás dokumentumai:

Alapképzés Pályázati Felhívás

Alapképzés Ösztöndíj Működési Szabályzat

Alapképzés SE Ügyintézők

Alapképzés Tudományági Besorolás

Alapképzés Ütemterv

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Papír alapon, 1 példányban (hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva):

 • pályázati adatlap (sablon szerinti formában)
 • a pályázó, témavezető (első éves alapképzésre pályázók esetén nem szükséges témavezetői aláírás) által aláírt, eredeti kutatási terv (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • igazolás a tanulmányi eredményről,
 • kitöltött, eredeti szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az aláíratást az egyetem munkatársai intézik!
 • a pályázó által aláírt, eredeti Pályázói Nyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában).

Elektronikus formában CD-n vagy DVD-n, 2 példányban (nem újraírható CD-n, vagy DVD-n):

 • pályázati adatlap szerkeszthető excel formátumban
 • pályázati adatlap szkennelve
 • kutatási terv szkennelve
 • Igazolás tanulmányi eredményről szkennelve
 • szándéknyilatkozat szkennelve
 • pályázói nyilatkozat szkennelve
 • a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció
 • nyelvtudást igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
 • felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 hónapos részvételről (amennyiben releváns).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok sablonjai:

Alapképzés leendő első éves Kutatási Terv

Alapképzés leendő felsőbb éves Kutatási Terv

Alapképzés Pályázati Adatlap

Alapképzés Pályázói Nyilatkozat

Alapképzés Szándéknyilatkozat

Benyújtás módja, helye:

A fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:

Dr. Szél Ágoston, rektor részére

Semmelweis Egyetem, Rektori Hivatal

1085 Budapest, Üllői út 26.

Benyújtási határidő: 2018. május 10. (postára adás dátuma)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati felhívást és a kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentumokat!

További információ:

ÚNKP Intézményi koordinátor:

Hegedűs Eszter (459-1500/55464, hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu)

Kari ÚNKP Ügyintézők:

AOK     Tóthné Varga Melitta (459-1500/56557, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu)

AOK      Dunai Júlia (459-1500/60420, dunai.julia@semmelweis-univ.hu)

GYTK    Vajvodáné Pénzes Eszter (459-1500/55323, penzes.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu)

FOK      Kovácsné Ollé Tímea (459-1500/55338, olle.timea@dent.semmelweis-univ.hu)

ETK      Kelemen Kitti (486-4800/65816, kelemen.kitti@se-etk.hu)

EKK      Bacsa Dóra Mária (0620/825-8442, bacsa@ekk.sote.hu)

PAK      Hamarosan…