Betűméret: A A A

ÚNKP 2017/2018. tanévi pályázati kiírásai

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanévi pályázati kiírásai

A pályázati felhívás célja: A tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

Támogatható tevékenység: A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók (alapképzés, mester /osztatlan/ képzés, doktori képzés), doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 75.000 – 350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Végső beadási határidő: 2017. június 6.

FONTOS !!!
A SZÁNDÉKNYILATKOZAT-ra vonatkozóan kérjük, hogy a KITÖLTÖTT,  de ALÁÍRÁS NÉLKÜLI nyilatkozatot szíveskedjenek:
– a papíralapú dokumentációval együtt postai úton beküldeni (a pályázati felhívás szerint), az ALÁÍRATÁST AZ INNOVÁCIÓS IGAZGATÓSÁG INTÉZI.
– és az ALÁÍRÁS NÉLKÜLI verziót beszkennelni, majd az elektronikus adathordozókra menteni.
FONTOS !!! 

Minden, a CD/DVD-re felmásolt/kiírt digitális dokumentumon szerepelnie kell a pályázó következő személyes nyilatkozatának: „Alulírott polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”. A pályázónak a nyilatkozatot dátum feltüntetésével alá kell írnia.

Ez az előírás teljesíthető egy összevont nyilatkozattal is, melyen sorszámozva feltüntetésre kerül az összes CD-re/DVD-re felmásolt/kiírt fájl pontos, beazonosítható megnevezése és a következő nyilatkozat szöveg: “Alulírott polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a CD-én/DVD-én megtalálható következő dokumentumok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.” A pályázónak a nyilatkozatot dátum feltüntetésével alá kell írnia.

 A pályázati összefoglalók és egyetemi eljárásra vonatkozó leírások pályázat típusonként innen tölthető le: 

Alapképzés ÚNKP-17-1
Mester (Osztatlan) ÚNKP-17-2
Doktori Hallgató, Doktorjelölt ÚNKP-17-3
Fiatal Oktató, Kutató ÚNKP-17-4

 

Pályázati dokumentációk elérhetőek:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai 

A Pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, 2017. május 10-től az alábbi ÚNKP Ügyintézők tudnak felvilágosítást adni:

„A” keret: Alap/Mester/Osztatlan képzés  
Dr. Béda ZsuzsannaAOKbeda.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Vajvodáné Pénzes EszterGYTK penzes.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu
Nagy-Pál OrsolyaFOKnagy-pal.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu
Joó ViktóriaETKjoov@se-etk.hu
Gulyás KatalinEKKgulyas@ekk.sote.hu
Hegedűs EszterIIGhegedus.eszter@semmelweis-univ.hu
„B” keret: Doktori Képzés, Doktorjelölt
Tölgyesi Lovász KrisztinaDItolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu
Marosfalvi AnitaDImarosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu
„C” keret: Fiatal oktató és kutató
Scheiber ZsoltIIGscheiber.zsolt@semmelweis-univ.hu