Betűméret: A A A

Folyamatban lévő ÚMFT/ÚSZT pályázatok

Hosszú cím
Projekt-azonosító
Teljes költségvetés (SE)
Támogatás összege (SE)
Támogatási intenzitás Projekt résztvevői (szakmai vezető, gazdasági vezető, egyéb kapcsolattartó, partnerek) Időtartam Projekt leírása

Korányi Projekt

KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-001

 

Megítélt támogatás:
8 099 991 529 Ft
egyéb támogatás:
3 319 250 388 Ft

78% Projektmenedzser: Kókai Gáspár, Szakmai vezető: Gazdasági vezető: Baumgartnerné Holló Irén, Lengyel-Herczeg Andrea, Kapcsolattartók: Benedek Zsolt, Farkas Gábor, Földesné Nagy Anna, Szentiványi Zsolt 2011.03.01.- 2016.06.15. A projekt alapvető célja a centralizáció, a tömbszerű működés kialakítása. Az egyetem külső klinikai telepén felépül egy új betegellátó egység, amely szervesen illeszkedik a külső klinikai tömb épületeihez, így a Radiológiai és Onkoterápiás, valamint a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikával egy teret alkot majd. A projekt keretében a többi klinikai épületet (Sebészeti Klinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Urológiai Klinika) összekötő, átjáró rendszer kerül kialakításra, a központosítandó funkciók biztonságos, gyors és az időjárástól független elérése érdekében. A projekttel szakmai integráció valósul meg, ami megszünteti a jelenlegi párhuzamosságokat, elősegíti az egységes működtetést, rövidíti a betegutakat, hatékonyabbá teszi az ellátásokhoz való hozzáférést.

Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions / Intelligens katéterek fejlett rendszerekben, műtéti beavatkozásokhoz

NEMZ_12-1-2014-0005

 53 018 784Ft

53 018 784 Ft

100% Projektvezető: Dr. Soós Pál 2014.03.01-2017.02.28. Az INCITE projekt olyan katéter technológiák és minimálisan invazív műtéti rendszerek fejlesztését szolgálja, amelyek képesek felgyorsítani a paradigmaváltást a drága és bonyolult műtéti beavatkozások irányából a költséghatékony, betegbarát minimálisan invazív beavatkozások felé. Mindamellett hozzájárul olyan új műtéti eljárások kidolgozásához is, amelyek javítják a betegek túlélési arányait és az elérhető posztoperatív életminőséget. Ennek érdekében az INCITE projekt olyan demonstrációs katéterek és műtéti rendszerek elemezését, építését és preklinikai tesztelését tervezi, amelyek a műtéti gyakorlatba új funkciókat, illetve ezek kombinációit is képesek bevezetni. A tervezett rendszerek olyan integrált áramköri és mikro-elektromechanikai komponensek alkalmazásával épülnek fel, amelyek extrém kis méretben integrálják az érzékelő, képérzékelő, jelfeldolgozó és csatlakozó funkciókat, túlmutatva a terület jelenlegi technológiai színvonalán. A fejlesztés legfontosabb céljai:  Új, innovatív, kompakt képérzékelési, érzékelési, követési és vezérlési funkciók fejlesztése.  A fenti funkciók integrálása mikrorendszerek segítségével.  Demonstrációs műtéti rendszerek (katéter és sebészeti robot) kialakítása, speciális klinikai célokra. Az INCITE projekt nemzetközi konzorciuma egybe fogja a félvezető és MEMS technológiák, az anyagtudomány, a tokozási technológiák vezető ipari, fejlesztési és kutatási szereplőit, valamint az orvostechnikai ipar elismert gyártóit és klinikai alkalmazóit. (pl. Philips Electronics, VTT, Murata, TU Delft, Fraunhofer, Silex, Medtronics, FRK) Ennek megfelelően az INCITE projekt egy komoly lépést jelent a minimálisan invazív műtéti technológiák fejlesztésében és elterjesztésében, és akár az európai, de világméretű piaci vezető szerep elérését is elősegítheti a partnerek számára.