Betűméret: A A A

Bemutatkozás

A Semmelweis Innovációs Központ 2013. júliusban kezdte meg működését. Az új egység kialakításával teljesen megújult a Semmelweis Egyetemen a K+F+I tevékenységet támogató szervezeti háttér. Az Innovációs Központ fő célkitűzése, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is sikerüljön megőrizni a tudományos elitet, valamint az eddigi jó gyakorlatok megtartása mellett egy stabil bázist biztosítson az egyetem szellemiségének megfelelő magas szintű innovációs folyamatokhoz.

A Központ összekötő kapocsként működik a gazdaság és a kutatók között, segítséget nyújt a kutatók részére az első ötletektől a megvalósításig, a gazdasági tervek előkészítéséig. A Központ munkatársai a kutatókkal, oktatókkal és az egyetem többi szervezeti egységével együttműködve azért dolgoznak, hogy az egyetemen az innovatív kutatási és fejlesztési kezdeményezések hatékonyabban megvalósíthatók legyenek.

SE innovációs stratégia – Cél a térségi innovációs centrummá válás – referencia intézmény, multiplikátor szerep:

 • az innovációt elősegítő fizikai, virtuális, vállalkozási és szellemi infrastruktúra összehangolt kiépítése és fejlesztése
 • újszerű kapcsolatok erősítése, a szinergiák kihasználása: a kutatás és vállalati szféra között, különböző szinteken mind a magán mind az állami szektorban
 • a beindított K+F+I projektek integrálása a hazai és a nemzetközi tudományos életbe
 • a kutatási és fejlesztési körülményeinek javítása az egészség- és élettudományok területén
 • az egyetem versenyképességének erősítése a nemzetközi tudományos piacon

 

Működésünk

A Semmelweis Egyetem Szenátusa 8/2013. (I. 31.) számú határozatában döntött a Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft. és a Semmelweis Innovációs Kft. tevékenységeinek egyetemi szervezeti keretek közötti ellátásáról és ennek megfelelően az Innovációs Központ létrehozásáról. A szervezeti átalakítás céljai – egyebek mellett – a következők voltak.

A 2015. február 19-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 9/a/b/2015. (II.05.) számú határozat alapján a Semmelweis Egyetem Innovációs Központ Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatóságként működik tovább.

 

Általános célok

 • Stratégiai partnerkapcsolatokat építése és ápolása hazai és nemzetközi nagyvállalatokkal, kis vállalkozásokkal, valamint akadémiai és egyéb nem profitorientált szervezetekkel.
 • Az egyetem K+F+I hasznosító szerepének fejlesztése.
 • A nemzetközi K+F+I projektekben történő részvétel biztosításához szükséges tudástranszfer szervezet, hálózat és infrastruktúra biztosítása.
 • Innovatív egyetemi légkör kialakítása, hitelesség, bizalom megteremtése, innovációs képzések biztosítása.
 • Az innovatív ötletek generálásának, a kutatási eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése, innovatív és vállalkozói szemlélet tudatosítása.
 • A technológia- és tudásáramlást elősegítő szervezetrendszer biztosítása.
 • A hazai és nemzetközi innovációs szervezetekkel történő kapcsolattartás
 • Versenyképes hazai és nemzetközi innovációs tudásközponti pozíció megtartása, fejlesztése.

Közvetlen célok

 • A hazai és nemzetközi kutatási források bővítése.
 • Tudástérkép és K+F+I portfolió kialakítása, illetve fejlesztése, a nyilvántartás új informatikai hátterének létrehozása.
 • Kockázati tőke bevonása az egyetemi innovációs folyamatok támogatásába.
 • Spin-off vállalkozások alapításának elősegítése.
 • A Semmelweis Egyetemen keletkezett szellemi alkotások jobb védelme és hasznosítása.