Betűméret: A A A

ÚNKP Bólyai+ 2019/20

BOLYAI+ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK – ÚNKP-19-4

 

Beadási határidő:                                        2019. június 6.

Benyújtás módja:                                        kizárólag postai benyújtás

Kiegészítő információ:

 1. A Fogadó Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt postai úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az ÚNKP koordinátor intézi.
 2. Külső pályázóra vonatkozó információk: ld. lejjebb

 

Rektornak címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként feladni:

Dr. Merkely Béla, rektor

Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26. 1. emelet

Papír alapon, 1 példányban, egyoldalas nyomtatásban:

 1. Pályázati Adatlap:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • a pályázó által aláírva
 2. Kutatási terv:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • a pályázó által aláírva
 3. Pályázói nyilatkozat:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve,
  • , 7. , 14. és 15. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
  • a pályázó által aláírva
 4. A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • aláírás nélkül!!!
 5. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2019. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés

 CD-n, DVD-n, 2 példányban:

 1. nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve
 2. a fentebb meghatározott dokumentumok (1-5)
 3. Pályázati Adatlapot, illetve a Kutatási tervet szerkeszthető formátumban is

Külső pályázóra vonatkozó információk

 1. a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik jogviszonnyal a Semmelweis Egyetemen
 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya várhatóan legkésőbb 2019. szeptember 1. napjáig keletkezik
 3. ismert olyan Egyetemi szervezeti egység, amely befogadja az esetlegesen nyertes ösztöndíjast és kutatásának megvalósításhoz biztosítja a szükséges feltételeket
 4. a pályázat benyújtásához szükséges mellékelnie, a fentebb felsoroltakon kívül (1-8) a leendő kutatást befogadó egység (intézet, klinika, stb.) vezetőjének aláírt, írásos befogadó nyilatkozatát
 5. jelen levél mellékleteként található a benyújtandó nyilatkozat
 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban fogadhatók el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és ezt követően a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett, a határidőig átvételi elismervény ellenében hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

ÚNKP-19 Boylai+ benyújtandó dokumentumok

ÚNKP-19 Bolyai+ Külső pályázó előzetes befogadó nyilatkozata