Betűméret: A A A

Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ – TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0004

Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ

TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0004

Projektmenedzser:  Dr. Stubnya Gusztáv

Projekt összefoglaló

A Projekt legfontosabb célja egy olyan információs háló kiépítése a diplomás pályakövetési rendszeren, alumni programon és karrierközponton keresztül, amely hosszútávon biztosít áttekinthető és jól használható rendszert széles felhasználói kör számára. A megvalósítás

során a széleskörű megkérdezés és tájékoztatás egyaránt az oktatási rendszer és a munkaerőpiac hatékonyabb együttműködését szolgálja.

 

A Projekt kétéves futamideje alatt a következő tevékenységcsoportok valósulnak meg:

1.) DPR kialakítása, ezen belül a jelenlegi és már végzett lekérdezése, munkaadók körében végzett után követési vizsgálatok; módszertani adaptáció, szakértői tevékenységek, jó gyakorlatok tanulmányozása, együttműködési hálózat szervezése, munkaerő-piaci szereplőkkel kommunikáció, informatikai rendszerekben kapcsolódó modulfejlesztés, betanítás, szabályzatokba és szervezeti keretekbe integrálás.

A diplomás pályakövetés kidolgozott szakmai módszertanának gyakorlatban történő tesztelése (pilot projekt lebonyolítása), diplomás pályakövetési vizsgálatok előkészítése, lebonyolítása, kiértékelése, kommunikációja.

2.) Alumni szolgáltatások megalapozása, fejlesztése a végzett hallgatók és az intézmények közötti kapcsolattartást elősegítendő. Ennek érdekében történik az alumni webes felületek, oldalak, közösségi honlapok kialakítása; kapcsolattartási rendszerek kiépítése, fejlesztése; egységes címadatbázis kialakítása, fejlesztése a végzettekre; öregdiák találkozók, rendezvények szervezése, kapcsolódó szakmai előadások, workshopok, konferenciák

szervezése.

3.) A Karrierközpont kialakítása a komplex hallgatói humán szolgáltatások

rendszerének fejlesztése keretében történik. A három irodát magába foglaló központtal a

hallgatói karrier-tanácsadási szolgáltatásokat fejlesztjük és biztosítjuk. Célja többek közt az

egyénre szabott pályaorientációs tanácsadási szolgáltatás, életviteli tanácsadás,

pszichoszociális – mentálhigiénés szolgáltatások, tanulmányi és munkaerő piaci tanácsadás.

 

 

A projekt során az operatív program által megjelölt prioritások is hangsúlyt kapnak, úgy mint:

• a foglalkoztathatóság javítása, ezen belül a munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások, a munkavállaláshoz vagy önfoglalkoztatáshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése,

• az alkalmazkodóképesség javítása, kiemelten a szerkezetváltás munkaerő piaci hatásainak csökkentése, rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon,

• a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, ezen belül is a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása, a gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése és a kulturális tőke gyarapítása.