Dolgozói VPN kapcsolat az egyetemi hálózaton

A Semmelweis Egyetem számítógépes hálózata (SOTNET) elérhető az Informatikai Igazgatóság által kiépített és üzemeltetett Virtuális magánhálózat (VPN) szolgáltatáson keresztül. A dolgozói VPN szolgáltatáson keresztül az alábbi rendszereket és szolgáltatások érhetőek el: Bérjegyzék (etárhely), egyetemi levelező rendszer, egyetemi fájlszerverek, intranet, könyvtári adatbázisok, Online hibabejelentő rendszer (GLPI).

Dolgozói VPN kapcsolatot nem kell külön igényelni, mivel az minden egyetemi felhasználónak van, aki rendelkezik egyetemi levelező rendszer (Groupwise) hozzáféréssel.

Semmelweis egyetem kritikus rendszerek elérését biztosító OpenVPN kapcsolat

Az Informatikai Igazgatóság által új VPN rendszer kerül bevezetésre, amely az egyetem kritikus rendszereinek elérését biztosítja.

Kritikus rendszereknek nevezzük azon rendszereket, melyeken személyes adatokat (személy igazolvány szám, lakcím, stb..) tárolunk, illetve azokat a rendszereket melyek hozzáférést biztosítanak eme rendszerekhez.

Kritikus rendszerek elérését biztosító VPN kapcsolat igénylésének menete

  1. Az igénylő kitölti és aláírja az igénylőlapot
  2. Az igénylő munkahelyi vezetője megindokolja az igényt
  3. Ha medikai és PACS hozzáférés is igényelnek, akkor elsőként a munkahelyi vezető indokolja meg a kérést
  4. Medikai és PACS hozzáférési kérelem esetén az OFMI főigazgatója is nyilatkozik az igény orvos-szakmai megalapozottságáról
  5. Medikai és PACS hozzáférési kérelem esetén az adatvédelmi felelős is nyilatkozik az igény adatvédelmi szempontú bírálatáról
  6. Valamennyi esetben az engedélyezési folyamat végén az informatikai biztonsági felelős is aláírja az igénylést.
  7. Ha minden szükséges aláírás megtörtént, akkor az informatikai biztonsági felelős továbbítja az igénylőlapot az informatikai üzemeltetés felé, ahol beállítják a kért hozzáférést és e-mailben tájékoztatják az igénylőt, valamint a kiosztott jogosultságot felveszik a VPN-jogosultak nyilvántartásába
  8. A jogosultság kiosztását és az arról való tájékoztatást követően az Informatikai igazgatóságon őrzik az eredeti igénylőlapot.

Az igénylés folyamatának az elején (a munkahelyi vezető aláírásakor) az igénylőlapot iktatni kell és a belső iratforgalomban szokásos módon kell átadni/átvenni. A feldolgozhatóságot elősegítő szabályként a folyamatban résztvevő munkahelyi vezetőnek a nevét és az igénylőlap iktató számát olvashatóan fel kell tüntetni az igénylőlapon.

Az elkészült fiók használatához szükséges hitelesítési adatokat e-mailben és az igénylőlapon feltüntetett mobiltelefonszámra kerül kiküldésre. Továbbá kiküldésre kerül egy adatvédelmi nyilatkozat, melyet aláírva vissza kell juttatni az Informatikai Igazgatóságra körpostával vagy szkennelve a vpn@semmelweis-univ.hu címre. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg két héten belül, úgy az igényelt VPN kapcsolatot az Informatikai Igazgatóság inaktiválja.

VPN-el kapcsolatos bármilyen jellegű hibát az erre a célra rendszeresített vpn@semmelweis-univ.hu e-mail címre küldött levélben kell jelezni hivatalos egyetemi email címről.