Betűméret: A A A

Kollokviumi tételsor

GYTK KOLLOKVIUMI TÉTELEK

(2017/2018)

I/1.      A “belső környezet” fő jellemzői és kontrollja: homeosztázis. Negatív feed-back, pozitív feed-back és       feed-forward szabályozás.

I/2.      A testfolyadékok térfogata, összetétele. A plazmafehérjék jellemzése és élettani funkciói. A vér           reológiai tulajdonságai.

I/3.      A vérkeringési rendszer felépítése, az egyes érszakaszok hemodinamikai szerepe. A szívperctérfogat             fogalma, normál értéke, szabályozása.

I/4.      Az artériás vérnyomást meghatározó tényezők. Az artériás vérnyomás és áramlás mérése.

I/5.      Áramlás, nyomás, ellenállás a vérkeringési rendszer különböző szakaszain. A teljes perifériás ellenállás.

I/6.      A mikrocirkulációs rendszer funkcionális felépítése. Kapilláris nyomás és áramlás. A kapilláris keringés szabályozása. Anyagforgalom a kapilláris vér és az interstíciális folyadék között.

I/7.      A nyirokkeringés. Az interstíciális folyadék térfogata, összetétele. Az ödema fogalma, kialakulásának lehetséges mechanizmusai.

I/8.      A vénák élettani funkciói. A vénás nyomást és áramlást meghatározó tényezők, mechanizmusok. Vénás kapacitás, centrális vénás nyomás, vaszkuláris funkciós görbék. Varikozitás.

I/9.      Az ingerület eredete és terjedése a szívben. Az ingerképzést és az ingerületvezetést befolyásoló tényezők.

I/10.    A szívizom és a nodális szövet elektromos válaszai. Adrenerg és kolinerg szabályozás.

I/11.    Az elektro-mechanikai kapcsolás mechanizmusa és szabályozása szívizomban.

I/12.    Az elektrokardiogram.

I/13.    A szívciklus. Nyomás- és térfogatváltozások a szívciklus alatt. Szívhangok.

I/14.    A kontraktilitás fogalma, a kontraktilitást befolyásoló tényezők a szívizomban. Az aktív feszülés és a rosthossz összefüggése, kamrai funkciós görbék.

I/15.    Lokális vérkeringés-szabályozó mechanizmusok: biomechanikai, humorális-hormonális, metabolikus és idegi komponensek. Az endotélium élettani szerepe.

I/16.    A szisztémás vérkeringés-szabályozás efferens tényezői; az erek működésének idegi és hormonális szabályozása.

I/17.    A vérkeringés reflexes szabályozása: baroreceptor és kemoreceptor reflexek.

I/18.    A szív-koszorúerek véráramlási sajátosságai. A szívizom vérellátásának szabályozásában résztvevő mechanizmusok.

I/19.    Az agyi vérkeringés. Agyi anyagcsere és oxigén-szükséglet. Az agyi véráramlás szabályozásában résztvevő mechanizmusok. A vér-agy gát.

I/20.    A splanchnicus terület vérkeringése. A bőr véráramlása; szerepe a hőszabályozásban.

I/21.    A kisvérköri keringés jellegzetességei, funkciói. Nyomás, áramlás, keringési ellenállás. A kisvérköri keringés szabályozása.  

I/22.    A harántcsíkolt izom vérellátása, annak élettani szabályozása. A kardiorespiratorikus rendszer alkalmazkodása izomunkához.

I/23.    A vérkeringési sokk élettani aspektusai.

 

II/1.     A felső és alsó légutak funkcionális anatómiája. A tüdő térfogat frakciói, meghatározásuk módszerei és a légzési holttér fogalma.

II/2.     A légzés mechanizmusa és a légzési ciklus. Felületi feszültség az alveolusokban. A tüdő és a mellkasfal tágulékonysága.

II/3.     Dinamikus légzésmechanika. A légúti ellenállás fogalma, mérése, a légúti ellenállást befolyásoló tényezők.

II/4.     A légzési gázcsere a tüdőben. Az alveoláris ventilláció. Az alveoláris gázelegy összetételét és az alveolo-kapilláris gázcserét meghatározó tényezők. Diffúziós kapacitás.

II/5.     Az oxigén és széndioxid szállítása a vérben. A hemoglobin szerkezete és szerepe az oxigénszállításban.

II/6.     A hypoxia kialakulása és formái.

II/7.     A légzési funkció szabályozása. A légzőközpontok elhelyezkedése, a légzési mintázat kialakulása. Kémiai szabályozás.

II/8.     A vese vérkeringése, szabályozása, a vese-véráramlás mérése.

II/9.     Glomerulus filtráció, mérése és szabályozása.

II/10.   A tubuláris reabszorpció és szekréció folyamatai a nephron egyes szakaszain.

II/11.   Higító és koncentráló folyamatok a vesében. A tubuláris folyadék ozmolalitás változásai a nephron különböző szakaszain. Ozmoreguláció.

II/12.   A vese szerepe az extracelluláris folyadék összetételének és térfogatának szabályozásában. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer.

II/13.   A húgyhólyag működése és a vizeletürítés szabályozása.

 

IV/1.    A sejtmembrán struktúrája, permeabilitása és transzportfolyamatai. Ozmózis. A sejtadhéziós molekulák fő típusai és funkciói.

IV/2.    Ioncsatornák és ionotróp membránreceptorok működése.

IV/3.    A G-fehérjékhez kapcsolt receptorok fő típusai és intracelluláris jelátviteli folyamatai.

IV/4.    Enzim-aktivitású és enzimhez kapcsolt receptorok fő típusai és intracelluláris jelátviteli folyamatai. Az intracelluláris receptorok fajtái és működésük.

IV/5.    Nyugalmi membránpotenciál, ionegyensúlyok. Nernst és Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

IV/6.    Elektrotónusos jelenségek. Akciós potenciál.

IV/7.    A szinaptikus működés általános jellegzetességei és szabályozása. Szinaptikus plaszticitás.

IV/8.    A neuromuszkuláris szinapszis működése, EPP.

IV/9.    Az EPSP és IPSP ionális mechanizmusa. Preszinaptikus gátlás.

IV/10.  A transzmitter anyagok főbb csoportjai és funkciójuk.

IV/11.  A kereszthíd-ciklus a harántcsíkolt izomban. A vázizom működésének energetikája. Lassú és gyors izom. O2 adósság.

IV/12. Kontraktilis mechanizmus a harántcsíkolt izomban. Izotóniás és izometriás kontrakció. Rosthossz-feszülés és sebesség-terhelés összefüggése a harántcsíkolt izomban.

IV/13.  Elektro-mechanikai kapcsolás a harántcsíkolt izomban.

IV/14.  Kontraktilis mechanizmus a simaizomban. A kereszthíd-ciklus és szabályozása simaizomban.

IV/15.  A myoplazma Ca2+ koncentrációjának szabályozása simaizomban.

IV/16.  Az autonóm idegrendszer felépítése és működésének általános jellemzői. Vegetatív transzmitterek.

 

ÉLETTANI STANDARD ÉRTÉKEK

A szervezet teljes víztartalma.

Az egyes folyadékterek (plazma, interstíciális, intra- és extracelluláris tér) nagysága.

Vértérfogat, keringő vérmennyiség. Hematokrit érték.

A vérplazma ozmotikus koncentrációja.

A vérplazma elektrolit koncentrációi: Na+, K+, Mg++, Cl, HCO3, Ca++ (összes, ionizált, komplexben kötött).

A vérplazma kolloid ozmotikus nyomása.

Vörösvérsejtek jellemző méretei.

Vörösvérsejtszám.

Vörösvérsejtek élettartama.

A vér hemoglobin tartalma.

Napi vasszükséglet.

Fehérvérsejtszám, minőségi vérkép.

Thrombocytaszám, a vér alvadási ideje.

Átlagos vérnyomásértékek a nagyvérkör egyes szakaszain.

Nyugalmi nyomásértékek a kisvérkör egyes szakaszain.

Áramlási sebesség az aortában, kapillárisokban, vena cavaban.

Artériás közép, szisztoles és diasztoles nyomás értéke.

Effektív kapilláris filtrációs nyomás, a filtrációs-reszorpciós egyensúly számításához szükséges adatok.

A szervezet teljes véráramlása (perctérfogat) és oxigén fogyasztása. Az egyes szervekre (szív, vázizom, vese, máj, bőr, agy) jutó perctérfogat és oxigén fogyasztási frakciók.

A sinuscsomó, AV-csomó, Purkinje-rostok ingerképző frekvenciája.

Az EKG időbeli viszonyai, az egyes hullámok amplitudója.

Kamrai és pitvari nyomásértékek a jobb és bal szívfélben.

A szív nyugalmi perctérfogata, a perctérfogat maximális értéke, pulzustérfogat.

Az intrapulmonális és intrathoracalis nyomás értéke normál be- és kilégzés alatt.

A tüdő térfogati frakciói: respirációs térfogat, be- és kilégzési rezerv, vitálkapacitás, reziduális térfogat, funkcionális reziduális kapacitás, légzési holttér, légzési perctérfogat, időzített vitálkapacitás (FEV1), maximális hiperventillációs kapacitás (MVV).

Alveoláris levegő, az artériás és a kevert vénás vér gáztenziói: oxigén, széndioxid, nitrogén, vízgőz.

Az artériás és kevert vénás vér O2 tartalma, telítettsége,; O2 parciális nyomás – szaturáció összefüggése számszerű adatokkal.

Artériás és kevert vér CO2 tartalma.

Inulin- és PAH clearence értékei.

Nyomásviszonyok a glomerulusban.

Filtrációs frakció.

A vizelet fajsúlyának szélső értékei, a vizelet ozmolaritásának határai.

A K+ és Na+ permeabilitás arányai nyugalomban levő idegsejtben és az akciós potenciál csúcsértékénél.

Nyugalmi potenciál és akciós potenciál csúcsértéke motoneuronokban.

A liquor cerebrospinalis teljes mennyisége, napi termelése, a liquor nyomás értéke.