Betűméret: A A A

Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia

Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia – 2017.

Kötelezően választható fakultációs kurzus III.-VI.- éves orvostanhallgatók, IV.-éves gyógyszerészhallgatók, továbbá PhD hallgatók részére.

 

Kurzusvezetők: Prof. Dr. Benyó Zoltán intézetigazgató és Prof. emer. Dr. Monos Emil (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, Semmelweis Egyetem)

A kurzusvezetők mellett a speciális témakörök más felkért, nemzetközileg elismert szakértői, professzorai is tartanak foglalkozásokat.

Tanulmányi felelős: Dr. Miklós Zsuzsanna egyetemi adjunktus (Tel: 210-0306, <miklos.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu>).

Idő és helyszín: a foglalkozások tartására a 20016/2017. évi tanév II. félévében 13 héten át csütörtökönként 17:15-től 19:00-ig kerül sor a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának Beznák Aladár tantermében (Bp. IX. Tűzoltó u. 37-47, 1. emelet).

A kurzus célja, hogy klinikai szempontok szerint súlyozott, válogatott témakörökben elmélyítse a vérkeringési rendszer működésével kapcsolatos alapismereteket, integrálja a kardiovaszkuláris rendszer különböző szerveződési szintjeire vonatkozó legújabb tudományos eredményeket a rendszerélettantól a molekulárfiziológiáig. Külön hangsúlyt kap a kurzus tematikájában a korszerű non-invazív klinikai diagnosztikai eljárások alkalmazásával kapcsolatos mérési elvek, élettani és kórélettani mechanizmusok, valamint eszközök ismertetése, bemutatása.

További információ: http://semmelweis.hu/humanelettan/hu/oktatas/klinikai-kardiovaszkularis-fiziologia/

Részletes tematika és előadóik:

Február 02. A mikrocirkuláció klinikai fiziológiája (Dr. Eke András)

Február 16. Az artériás vérnyomás korszerű mérése és monitorozása (Dr. Jobbágy Ákos).

Komplement-függő immunológiai és kardiopulmonális válaszok (CARPA) (Dr. Dézsi László)

Február 23. Az agyi vérkeringés szabályozásának aktuális klinikai problémái

 (Dr. Eke András)

Március 02. A végtagi vénák vérvisszaáramlást támogató adaptív mechanizmusai; ortosztatikus tolerancia. (Dr. Monos Emil). A krónikus vénás elégtelenség klinikai élettana (Dr. Sándor Tamás)

Március 09. A vérnyomás-szabályozás vizsgálata transzgénikus technológiák alkalmazásával (Dr. Benyó Zoltán)

Március 16. A kardiovaszkuláris rendszer egészséges és kóros működésének hemodinamikai alapjai (Dr. Monos Emil)

Március 23. Az érrendszer működésének változásai az életkorral, a nemi hormonok szerepe (Dr. Nádasy György). Artériás és vénás intervenciós radiológiai eljárások (Dr. Bérczi Viktor)

Március 30. A nagyerek duplex ultrahangos diagnosztikája: az érfal rugalmas viselkedésének mérése, Doppler-indexek, vénák vizsgálata. A szívműködés ultrahangos vizsgálata: elméleti alapok, 2D, M, Doppler-mód, színes Doppler imaging, echokardiográfia, billentyűhibák és koronária betegségek diagnosztikája (Dr. Kollai Márk, Dr. Cseh Domonkos)

Április 06. A szív vérellátása szabályozásának élettana (Dr. Ivanics Tamás).

A nők kardiovaszkuláris veszélyeztetettsége (Dr. Masszi Gabriella)

Április 20. Endothelialis mechanizmusok szerepe klinikai kórképekben

(Dr. Pécsvárady Zsolt)

Április 27. Agyi aneurizmák biomechanikai tulajdonságai, számítógépes modellezése

(Dr. Nyáry István és Dr. Nagy Róbert)

Május 4. Látogatás a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának MRI diagnosztikai egységébe (Dr. Hüttl Kálmán és Dr. Tóth Attila) – 17:15-19:00!

Május 11.  Írásbeli vizsga (Dr. Miklós Zsuzsanna).

A kurzus elismerése: rendszeres megjelenés (maximum 3 hiányzás lehetséges!), és sikeres írásbeli vizsga (teszt) esetén index aláírás, illetve 2 kredit pont PhD hallgatóknak (teszt+esszé). A vizsga anyagát az előadások és az előadók által megadott szakirodalom képezik. Az előadások dia-anyaga interneten keresztül elérhető lesz.