Betűméret: A A A

Kardiorespiratorikus és neurofiziológiai mérési technikák

Szabadon választható tárgy III.-VI. éves AOK és IV.-V. éves GYTK hallgatók részére

 

A kísérletes és klinikai orvostudomány korszerű mérési és vizsgáló módszerei

 (válogatott fejezetek)

A Doktori Iskola kurzusa PhD hallgatók részére

 

Kurzusvezető       Dr. Dézsi László, dr. habil., egyetemi magántanár (SE)

Kurzusvezető h.   Dr. Füzes Iván, okl. villamosmérnök, mestertanár, élettanoktató (SE)

Felkért előadók    Dr. Monos Emil, prof. emer., ny. egyetemi tanár (SE)

                           Dr. Jobbágy Ákos, egyetemi tanár (BME)

                           Dr. Farkas Zsolt, főorvos (Heim Pál Gyermekkórház)

                           Dr. Nádasy György, egyetemi docens (SE)

A kurzus célja a kísérleti kutatómunkában és a klinikai gyakorlatban alkalmazott korszerű mérési módszerek elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának ismertetése, valamint keringés- és légzésfizológiai, ill. idegélettani témakörökben az Orvosi élettan tantárgyra alapozó, de azt kibővítő, az orvostanhallgatók számára a gyakorlatban is hasznosítható méréstechnikai ismeretek nyújtása. A tananyag tárgyalása során külön figyelmet fordítunk a mérések és vizsgálatok lehetséges metodikai hibáira, és azok kiküszöbölésére.

A kurzus elismerése: A kurzus felvételének előfeltétele az ÁOK első két évfolyamának (Elméleti modul) elvégzése, GYTK hallgatóknál az élettan vizsga megléte. A rendszeresen járó hallgatók (max. 3 hiányzás) sikeres vizsga esetén az indexükbe aláírást, és 2 kreditpontot kapnak. A záróvizsga tárgya: az előadások, ill. a megadott szakirodalom anyaga.

A kurzus ideje: 2017/18 tanév I. félév, hétfőnként 17:00-18:45. Az első előadás időpontja: 2017.09.11. Helye a Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központja, Beznák terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47). Jelentkezés: a Netpun rendszeren keresztül. Kontaktszemély: Dr. Dézsi László (e-mail: dr.dezsi.laszlo@gmail.com). A kurzus indításának feltétele min. 5 hallgató jelentkezése.

Tematika:

Szeptember 11. Bevezetés. Orvosbiológiai méréstechnika (DL 5- 3/4 6). Orvosi műszerek tervezési szempontjai és biztonsági követelményei (FI 6- 3/4 7)

Szeptember 18. Általános metrológia. Méréstechnikai és szabályozáselméleti alapismeretek (FI)

Szeptember 25. Számítógépes mérésadatgyűjtés és feldolgozás. Telemetriás mérőrendszerek (DL)

Október 2. Kardiovaszkuláris egészségi állapot otthoni monitorozása (JÁ 6- 3/4 7). Vércukorszint mérése és szöveti glükóz koncentráció meghatározása (DL 5- 3/4 6)

Október 9. Szívperctérfogat-meghatározás és perifériás véráramlásmérés (direkt és indirekt módsz.) (DL) 

Október 16. Folytonos jelek mérése mintavétellel. Analóg jelek digitalizálása (FI)

Október 30. A szív elektromos működésének vizsgálata. EKG erősítő tervezése (FI 5- 3/4 6). A légzésfunkció kísérletes vizsgálata. Vérgázok, és sav-bázis egyensúly mérése (DL 6- 3/4 7)

November 6.    Az objektív vizsgálatok jelentősége az audiológiai gyakorlatban (FZs 6- 3/4 7). Idegélettani vizsgáló módszerek (akciós potenciálok, agytörzsi kiváltott potenciálok) (FI 5- 3/4 6)

November 13. A kardiovaszkuláris rendszer adaptív működésének vizsgálata (ME 6- 3/4 7). A kísérletes angiológia vizsgáló módszerei (NGy 5- 3/4 6)

November 20. Komplement-függő immunológiai és kardiopulmonális válaszok (CARPA) (DL)

November 27. Vérnyomásmérés a laboratóriumban és a klinikumban (noninvazív és invazív módszerek) (FI)

December 04. A nociceptív működés kísérletes vizsgálata (DL) 

December 11.  Az agyműködés vizsgálata funkcionális képalkotó rendszerekkel (FI)