Irányítási területSzervezeti Egység/FunkcióterületVezetõi (magasabb vezetõi) megbízás megnevezése*NévVezetõi megbízás kezdeteVezetõi megbízás vége
Általános Orvostudományi Karáltalános dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Ács Nándor2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarÁltalános Orvostudományi KardékánDr. Kellermayer Miklós2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarAnatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani IntézetigazgatóDr. Szél Ágoston2016.01.012020.12.31
Általános Orvostudományi KarBiofizikai és Sugárbiológiai IntézetigazgatóDr. Kellermayer Miklós2018.07.012023.06.30
Általános Orvostudományi KarBioinformatikai TanszéktanszékvezetõDr. Gyõrffy Balázs2020.01.012024.12.31
Általános Orvostudományi KarCsaládorvosi TanszéktanszékvezetõDr. Kalabay László2018.07.012021.09.09
Általános Orvostudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetõDr. Eperjesi Tímea Anna2015.08.012020.07.31
Általános Orvostudományi KarDékáni HivataltitkárságvezetõAngyal Alexandra2018.11.012023.10.31
Általános Orvostudományi KarDékáni Hivatal, Nyilvántartási OsztályosztályvezetõBodzsár Sára2018.11.012023.10.31
Általános Orvostudományi KarDékáni Hivatal, Tanulmányi OsztályosztályvezetõSzáfián Bella Anita2020.01.012024.12.31
Általános Orvostudományi KarÉlettani IntézetigazgatóDr. Hunyady László2015.07.012020.06.30
Általános Orvostudományi KarFarmakológiai és Farmakoterápiás IntézetigazgatóDr. Ferdinandy Péter Elemér2016.07.012021.06.30
Általános Orvostudományi KarGenetikai, Sejt- és Immunbiológiai IntézetigazgatóDr. Buzás Edit2017.07.012022.06.30
Általános Orvostudományi KarIdegsebészeti TanszéktanszékvezetõDr. Banczerowski Attila Péter2017.12.012022.11.30
Általános Orvostudományi KarIgazságügyi és Biztosítás-orvostani IntézetigazgatóDr. Törõ Klára Andrea2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarKísérletes és Sebészeti Mûttétani IntézetigazgatóDr. Ferencz Andrea2018.11.042023.11.03
Általános Orvostudományi KarMagatartástudományi IntézetigazgatóDr. Kovács József2016.07.012020.06.14
Általános Orvostudományi KarNépegészségtani IntézetigazgatóDr. Ungvári Zoltán2019.10.012024.09.30
Általános Orvostudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Masszi Tamás Pál2019.07.012023.12.15
Általános Orvostudományi KarOnkológiai TanszéktanszékvezetõDr. Polgár Csaba2016.07.012021.06.30
Általános Orvostudományi KarOrvosi Biokémiai Intézetmb. igazgatóDr. Csanády László2019.07.012020.06.30
Általános Orvostudományi KarOrvosi Mikrobiológiai IntézetigazgatóDr. Szabó Dóra2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarOrvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetmb. igazgatóDr. Keszler Gergely2019.09.022020.06.30
Általános Orvostudományi KarRehabilitációs Medicina Tanszékmb. tanszékvezetõDr. Dénes Zoltán2019.09.012020.04.30
Általános Orvostudományi Karstratégiai és fejlesztési dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Matolcsy András2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarTranszfúziológiai Tanszékmb. tanszékvezetõDr. Tordai Attila Árpád2019.09.012020.04.30
Általános Orvostudományi KarTranszlációs Medicina Intézetmb. igazgatóDr. Benyó Zoltán2019.09.012020.04.30
Általános Orvostudományi KarTraumatológiai TanszéktanszékvezetõDr. Hangody László György2015.07.012020.06.30
Doktori IskolaDoktori Iskola HivatalahivatalvezetõTölgyesi-Lovász Krisztina2018.01.012022.12.31
Doktori IskolaDoktori TanácselnökDr. Benyó Zoltán2019.07.012024.06.30
Egészségtudományi KarAddiktológiai TanszéktanszékvezetõDr. Rácz József2017.01.012021.12.31
Egészségtudományi KarAlkalmazott Pszichológiai TanszéktanszékvezetõDr. Nagyné Dr. Baji Ildikó2019.06.012024.05.31
Egészségtudományi KarÁpolástani TanszéktanszékvezetõDr. Balogh Zoltán2019.04.012024.03.31
Egészségtudományi KarCsaládgondozási Módszertani TanszéktanszékvezetõDr. Somogyvári Zsolt Kálmán2017.07.012019.12.29
Egészségtudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetõKakuk Marianna2019.04.012024.03.31
Egészségtudományi KarDietetikai és Táplálkozástudományi TanszéktanszékvezetõVeresné dr. Bálint Márta2018.07.012022.06.08
Egészségtudományi KarEgészségtudományi Karmb. dékánDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.022020.06.30
Egészségtudományi KarEgészségtudományi Klinikai TanszéktanszékvezetõDr. Gadó Klára2017.07.012022.06.30
Egészségtudományi KarEgészségügyi Diagnosztikai Intézetmb. dékáni megbízása keretében ellátja az igazgatói feladatokatDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.012020.06.30
Egészségtudományi KarEpidemiológiai TanszéktanszékvezetõDr. Pándics Tamás2020.01.012024.12.31
Egészségtudományi KarFizioterápiai TanszéktanszékvezetõDr. Horváth Mónika2018.10.012023.09.30
Egészségtudományi KarKépalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai TanszéktanszékvezetõDr. Doros Attila2019.04.012024.03.31
Egészségtudományi KarKönyvtárosztályvezetõÁncsán Gizella2020.01.122025.01.11
Egészségtudományi KarMorfológiai és Fiziológiai TanszéktanszékvezetõBednárikné Dr. Dörnyei Gabriella2018.07.012023.06.30
Egészségtudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Vingender István2018.10.012023.09.30
Egészségtudományi KarOxiológiai és Sürgõsségi Ellátás TanszéktanszékvezetõDr. Székely Andrea2019.06.012024.05.31
Egészségtudományi KarSzemészeti Klinikai Ismeretek TanszéktanszékvezetõDr. Kovács Illés2017.07.012022.06.30
Egészségtudományi KarSzülészeti és Nõgyógyászati Klinikai Ismeretek TanszéktanszékvezetõDr. Rigó János2017.10.012022.09.30
Egészségtudományi KarTanulmányi OsztályosztályvezetõCzakó Piroska2019.04.012023.01.03
Egészségtudományi KarTársadalomtudományi TanszéktanszékvezetõDr. Feith Helga Judit2017.10.012022.09.30
Egészségtudományi Kartudományos dékánhelyettesdékánhelyettesBednárikné Dr. Dörnyei Gabriella2019.05.012024.04.30
Egészségügyi Közszolgálati KarDékáni Hivatalmb. hivatalvezetõDr. Kéri Diána2019.10.012020.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarDigitális Egészségtudományi Intézetmb. igazgatóDr. Szócska Miklós Károly2019.07.012020.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Közszolgálati KardékánDr. Szócska Miklós Károly2019.07.012024.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképzõ KözpontigazgatóDr. Szócska Miklós Károly2020.02.012025.01.31
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképzõ KözpontigazgatóhelyettesDr. Lám Judit2017.03.012022.02.28
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképzõ KözpontigazgatóhelyettesDr. Palicz Tamás Gyula2017.03.012022.02.28
Egészségügyi Közszolgálati Kargazdasági dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Zimányiné dr. Sinkó Eszter2013.10.012020.12.31
Egészségügyi Közszolgálati Karmb. általános dékánhelyettesmb. dékánhelyettesDr. Lám Judit2019.07.012020.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarMentálhigiéné IntézetigazgatóDr. Pethesné Dávid Beáta Judit2018.07.012023.06.30
Egészségügyi Közszolgálati Karoktatási-tudományos dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Pethesné Dávid Beáta Judit2018.07.012023.06.30
Fogorvostudományi Karáltalános dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Németh Zsolt2018.11.012023.10.31
Fogorvostudományi KarDékáni Hivatalmb. hivatalvezetõGecse Veronika Éva2019.09.152020.08.31
Fogorvostudományi KarFogorvostudományi KardékánDr. Gerber Gábor2018.07.012023.06.30
Fogorvostudományi KarOktatási Centrumintézeti vezetõ asszisztensKépes Zoltánné2017.06.012022.05.31
Fogorvostudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Bartha Károly2018.11.012022.10.25
Fogorvostudományi KarOrálbiológiai TanszéktanszékvezetõDr. Varga Gábor2017.07.012021.02.22
Fogorvostudományi KarPropedeutikai TanszéktanszékvezetõDr. Márton Krisztina2017.07.012022.06.30
Fogorvostudományi Kartudományos dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Dobó Nagy Csaba2018.11.012023.10.31
Gyógyszerésztudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetõKocsis Erika2019.01.012023.12.31
Gyógyszerésztudományi KarFarmakognóziai IntézetigazgatóDr. Béni Szabolcs2019.07.012024.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerészeti IntézetigazgatóDr. Antal István2019.07.012024.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerészi Kémiai IntézetigazgatóDr. Horváth Péter2017.07.012022.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi Karmb. dékánDr. Zelkó Romána2019.07.022020.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi KardékánhelyettesDr. Antal István2017.09.012020.08.31
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi KardékánhelyettesDr. Béni Szabolcs2018.10.012023.09.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerhatástani IntézetigazgatóDr. Bagdy György2018.07.012020.07.31
Gyógyszerésztudományi KarSzerves Vegytani IntézetigazgatóDr. Mándity István2017.07.032022.07.02
Klinikai Központáltalános elnökhelyettesmb. elnökhelyettesDr. Gajdácsi József Zsolt2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontEgészségügyi Ellátásfejlesztési Osztálymb. osztályvezetõDr. Fodor András2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontKlinikai KözpontelnökDr. Szabó Attila József2018.11.152023.06.30
Klinikai KözpontKlinikai Központ Elnökének Hivatalamb. hivatalvezetõDr. Hoffmann-né Dr. Janik Csilla2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontOF, Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási IgazgatóságigazgatóKormos Ágnes2015.06.082020.06.07
Klinikai KözpontOF, Egészségügyi Irányítási Igazgatóságmb.igazgatóDr. Szathmári Miklós2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontOF, Ellátásszervezési Igazgatóságmb. igazgatóDr. Varga Péter2020.01.012020.05.31
Klinikai KözpontOF, Finanszírozási OsztályosztályvezetõVargáné Lõrincz Ildikó Sarolta2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontOF, Kórházhigiénés OsztályosztályvezetõDr. Antmann Katalin2016.05.012021.04.30
Klinikai KözpontOF, Központi Sterilizáló OsztályosztályvezetõVarga Csaba2016.03.212021.03.20
Klinikai KözpontOrvosszakmai Fõigazgatóság (OF)mb. fõigazgatóDr. Gajdácsi József Zsolt2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontSürgõsségi Betegellátó Osztályklinikai vezetõ ápolóBárdi Ildikó2020.01.022020.06.30
Klinikai KözpontSürgõsségi Betegellátó OsztályosztályvezetõDr. Berényi Tamás2019.04.012021.05.21
Klinikai KözpontVárosmajori Szív- és Érgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Merkely Béla2018.07.012023.06.30
Klinikai KözpontVárosmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóHáda Beatrix Éva2016.12.012021.11.30
Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás KlinikaigazgatóDr. Gál János2017.11.012022.10.31
Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás KlinikaigazgatóhelyettesDr. Hermann Csaba2018.12.012023.11.30
Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikai vezetõ ápolóMezõcsáti Melinda Margit2016.12.012021.11.30
Klinikai Központ/ÁOKBõr,- Nemikórtani és Bõronkológiai Klinikaklinikai vezetõ ápolóBencés Ilona2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKBõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai KlinikaigazgatóDr. Sárdy Miklós2016.09.122021.09.11
Klinikai Központ/ÁOKÉrsebészeti TanszéktanszékvezetõDr. Sótonyi Péter2016.07.012021.06.30
Klinikai Központ/ÁOKFül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti KlinikaigazgatóDr. Tamás László2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKFül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebszeti Klinikaklinikai vezetõ ápolóTóth Leonóra2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKGenomikai Medicina és Ritka Betegségek IntézeteigazgatóDr. Molnár Mária Judit2017.12.012022.11.30
Klinikai Központ/ÁOKGenomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteintézeti vezetõ asszisztensBáthori Györgyi2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai KlinikaigazgatóDr. Takács István2018.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinikamb. igazgatóhelyettesDr. Dank Magdolna2020.01.012020.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikai vezetõ ápolóKiefer Csilla2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Gyermekgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Szabó Attila József2018.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóNégrádi Éva2015.11.012020.10.31
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató IntézetigazgatóDr. Matolcsy András2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Sebészeti KlinikaigazgatóDr. Harsányi László2016.07.012020.03.03
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Sebészeti Klinikaklinikai vezetõ ápolóDr. Ruzsvánszkyné Kocsis Ildikó Erika2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Belgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Igaz Péter2016.07.012021.06.30
Klinikai Központ/ÁOKII. sz. Belgyógyászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóMagyarosi Dóra2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Kovács Gábor2018.10.302023.10.29
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóDr. Tóthné Kónya Kornélia2019.02.012024.01.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Patológiai IntézetigazgatóDr. Kiss András2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Sebészeti KlinikaigazgatóDr. István Gábor2018.07.012022.04.25
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Sebészeti Klinikaklinikai vezetõ ápolóPót Csaba Béláné2017.04.152022.04.14
Klinikai Központ/ÁOKIII. sz. Belgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Masszi Tamás Pál2016.07.012021.06.30
Klinikai Központ/ÁOKIII. Sz. Belgyógyászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóBalázs Lászlóné2017.05.152022.04.14
Klinikai Központ/ÁOKIntervenciós Radiológiai Tanszékmb. tanszékvezetõDr. Nemes Balázs2019.09.012020.04.30
Klinikai Központ/ÁOKKardiológiai TanszéktanszékvezetõDr. Merkely Béla2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKKlinikai Pszichológiai TanszéktanszékvezetõDr. Perczel-Forintos Dóra2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/ÁOKLaboratóriumi Medicina IntézetigazgatóDr. Vásárhelyi Barna2016.07.012021.06.30
Klinikai Központ/ÁOKMellkassebészeti KlinikaigazgatóDr. Rényi-Vámos Ferenc István2020.01.012024.12.31
Klinikai Központ/ÁOKNeurológiai KlinikaigazgatóDr. Bereczki Dániel2017.01.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKNeurológiai Klinikaklinikai vezetõ ápolóHradeczky Katalin2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKNeuroradiológia Tanszékmb. tanszékvezetõDr. Rudas Gábor2019.11.102020.06.30
Klinikai Központ/ÁOKNukleáris Medicina Tanszékmb. tanszékvezetõDr. Györke Tamás2019.09.052020.04.30
Klinikai Központ/ÁOKOrtopédiai KlinikaigazgatóDr. Szõke György2017.11.232022.11.22
Klinikai Központ/ÁOKOrtoplédiai Klinikaklinikai vezetõ ápolóTulipán Valéria2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKOrvosi Képalkotó Klinikamb. igazgatóDr. Maurovich Horvat Pál2019.09.052020.04.30
Klinikai Központ/ÁOKPszichiátriai és Pszichoterápiás KlinikaigazgatóDr. Réthelyi János2016.01.012020.12.31
Klinikai Központ/ÁOKPszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikai vezetõ ápolóVárszegi Ágnes Mária2016.01.012020.12.31
Klinikai Központ/ÁOKPulmonológiai KlinikaigazgatóDr. Müller Veronika2018.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKPulmonológiai Klinikaklinikai vezetõ ápolóHegedûsné Ballai Judit2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKRadiológiai Klinikaintézeti vezetõ asszisztensKömezei Ágnes2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKRadiológiai Tanszékmb. tanszékvezetõDr. Maurovich Horvat Pál2019.09.052020.04.30
Klinikai Központ/ÁOKSportorvostan Tanszéka Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatói megbízása keretében ellátja a tanszékvezetõi feladatokatDr. Merkely Béla2019.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKSzemészeti KlinikaigazgatóDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/ÁOKSzemészeti Klinikaklinikai vezetõ ápolóLáng Tiborné2016.12.012021.11.30
Klinikai Központ/ÁOKSzülészeti és Nõgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Ács Nándor2019.04.012024.03.31
Klinikai Központ/ÁOKSzülészeti és Nõgyógyászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóLáposi Andrea2019.02.012024.01.31
Klinikai Központ/ÁOKTranszplantációs és Sebészeti Klinikaklinikai vezetõ ápolóKis Irén2018.05.012023.04.30
Klinikai Központ/ÁOKTranszplantációs és Sebészeti KlinikaigazgatóDr. Kóbori László2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/ÁOKUrológiai KlinikaigazgatóDr. Nyirády Péter2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKUrológiai Klinikaklinikai vezetõ ápolóTódorné Bognár Krisztina2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/FOKArc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati KlinikaigazgatóDr. Németh Zsolt2016.04.102021.03.31
Klinikai Központ/FOKArc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikai vezetõ ápolóÁbrahám Mária2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/FOKFogászati és Szájsebészeti Oktató IntézetigazgatóDr. Kivovics Péter2018.07.012020.04.03
Klinikai Központ/FOKFogpótlástani KlinikaigazgatóDr. Hermann Péter2015.07.012020.06.30
Klinikai Központ/FOKGyermekfogászati és Fogszabályozási KlinikaigazgatóDr. Rózsa Noémi Katinka2017.04.012022.03.31
Klinikai Központ/FOKKonzerváló Fogászati KlinikaigazgatóDr. Tóth Zsuzsanna2017.07.012020.12.12
Klinikai Központ/FOKOrális Diagnosztikai TanszéktanszékvezetõDr. Dobó Nagy Csaba2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/FOKParodontológiai KlinikaigazgatóDr. Windisch Péter2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/GYTKEgyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési IntézetigazgatóDr. Zelkó Romána2015.07.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)kancellár általános helyettesekancellárhelyettesBaumgartnerné Holló Irén2018.09.012021.10.26
központi irányítás (kancellár)EGFI, Folyamatszervezési és Bérgazdazdálkodási IgazgatóságigazgatóHorváth-Hegedûs Angéla2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)EGFI, Munkaügyi IgazgatóságigazgatóDr. Thürmer Andrea2018.08.242023.08.23
központi irányítás (kancellár)Ellenõrzési IgazgatóságigazgatóRiesz Istvánné2018.05.152023.05.14
központi irányítás (kancellár)Emberierõforrás-gazdálkodási Fõigazgatóság (EGFI)fõigazgatóDr. Reichert Péter Tamás2018.04.202023.04.19
központi irányítás (kancellár)Gazdasági Fõigazgatóság (GFI)fõigazgatóBaumgartnerné Holló Irén2018.09.012021.10.26
központi irányítás (kancellár)GFI, ÁOK Kari Gazdasági Igazgatási Egységmb. igazgatóGelóczi Miklósné2020.02.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Belsõ Klinikai TömbigazgatóságigazgatóHeitler Krisztina2019.06.012024.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési IgazgatóságigazgatóDr. Farkas Dénes2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési OsztályosztályvezetõNagy-Kovács Lilla Katalin2018.10.012023.09.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési Szerzõdés-elõkészítõ OsztályosztályvezetõDr. Udvar Melinda2019.07.012024.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzés-minõsítési és Közbeszerzési FõosztályfõosztályvezetõDr. Schäffer Kinga2018.12.012023.11.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzés-tervezési és Minõsítési OsztályosztályvezetõDelényi Gabriella2019.11.182024.11.17
központi irányítás (kancellár)GFI, Egészségügyi Hálózat-irányítási IgazgatóságigazgatóNándori Szilvia2019.06.012024.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Egyes Egészségügyi Feladatokat Ellátó Szervezeti Egységek Gazdasági Hivatalamb. hivatalvezetõPercze Szabolcs2020.02.202020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, EKK Kari Gazdasági Igazgatási EgységigazgatóFarkas Beáta2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, ETK Kari Gazdasági Igazgatási EgységigazgatóNagy-György Etelka2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, FOK Kari Gazdasági Igazgatási EgységigazgatóKosztáné Kovács Marianna2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Gazdálkodásfelügyeleti OsztályosztályvezetõKerekes Anna2019.07.012024.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, GYTK Kari Gazdasági Igazgatási EgységigazgatóGábrielné Máté Edina2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Kollégiumok Igazgatósága Gazdasági HivatalahivatalvezetõBalog Melinda2019.01.012023.12.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Kontrolling IgazgatóságigazgatóKiss Gergely2019.08.012024.07.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Közbeszerzési OsztályosztályvezetõKovácsné Veres Valéria2018.12.012023.11.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Központi Gazdasági Hálózat-Irányítási Igazgatóságmb. igazgatóSereg Beatrix2020.02.152020.09.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Központi Könyvtár Gazdasági HivatalahivatalvezetõTriebl Brigitta2019.01.132024.01.12
központi irányítás (kancellár)GFI, Külsõ Klinikai TömbigazgatóságigazgatóhelyettesBen Andrea2018.06.012023.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Külsõ Klinikai TömbigazgatóságigazgatóLengyel-Herczeg Andrea Gabriella2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)GFI, Mûszaki Fõigazgatóság Gazdasági Hivatalamb. hivatalvezetõKishalmi Gabriella2019.12.012020.04.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Oktatási Hálózat-irányítási IgazgatóságigazgatóNagy László2020.02.012025.01.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb. igazgatóhelyettesBodroginé Maróti Anikó2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb.igazgatóRépás Csaba Józsefné2020.01.082020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb. igazgatóhelyettesHetényi Ferenc2020.01.082020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, PAK Kari Gazdasági Igazgatási EgységigazgatóRési Tibor2018.01.162021.01.15
központi irányítás (kancellár)GFI, Pénzügyi IgazgatóságigazgatóReif Lászlóné2019.06.122024.06.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Pénzügyi OsztályosztályvezetõKoromné Körmöndi Krisztina2019.11.122024.11.11
központi irányítás (kancellár)Szakképzõ Köznevelési Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs Igazgatóságamb. igazgatóMayer Andrea2020.02.012020.09.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Számviteli OsztályosztályvezetõErhartné Maurer Ágnes2019.04.012024.03.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Tervezõ-elemzõ OsztályosztályvezetõDuró Márta2018.11.012023.10.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Tömõ Utcai Klinikai TömbigazgatóságigazgatóGyenes Sándor2019.11.012024.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Vagyongazdálkodási IgazgatóságigazgatóRosengart Béla2018.09.012023.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Vagyongazdálkodási OsztályosztályvezetõDr. Spiegler Tamás2020.02.102023.02.09
központi irányítás (kancellár)JIF, Adatvédelmi és Betegjogi KözpontigazgatóDr. Trócsányi Sára2018.10.012023.09.30
központi irányítás (kancellár)JIF, Egészségügyi és oktatási jogi igazgatóigazgatóDr. Török Levente2017.12.012022.11.30
központi irányítás (kancellár)JIF, Gazdasági és polgári jogi igazgatóigazgatóDr. Farkas Gábor István2017.05.012022.04.30
központi irányítás (kancellár)JIF, Szervezési és Igazgatási KözpontigazgatóMárton Noémi2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)JIF, Ügyviteli FõosztályfõosztályvezetõNyitrainé Gergõ Judit2019.07.082024.07.07
központi irányítás (kancellár)Jogi és Igazgatási Fõigazgatóság (JIF)fõigazgatóDr. Kovács Zsolt2019.03.232024.03.22
központi irányítás (kancellár)Kancellári kabinetmb. kabinetvezetõVancsura Katalin2020.02.032020.06.02
központi irányítás (kancellár)MFI, Beruházásérnöki Osztálymb. osztályvezetõSánta József2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Beruházásérnöki Osztálymb. osztályvezetõ-helyettesBertalan Gábor2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Jogi és Beszerzési Osztálymb. osztályvezetõDr. Tóth Ágnes2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Pénzügyi Osztálymb. osztályvezetõRakonczai Éva2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Üzemeltetési OsztályosztályvezetõDunai Károly2018.12.012021.09.23
központi irányítás (kancellár)MFI, Beruházási Igazgatóságmb. igazgatóNagy Zsolt2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Beruházási Igazgatóság, Projekttámogatásmb. osztályvezetõBorbély Tibor2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Biztonságtechnikai IgazgatóságigazgatóSimon Mátyás2020.02.012025.01.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Felhasználó Támogatás OsztályosztályvezetõKedves Róbert2019.01.112022.01.10
központi irányítás (kancellár)MFI, Felvonó és emelõgép telepítési, üzemeltetési, és automata nyílászáró üzemeltetési osztálymb. osztályvezetõPankucsi Edina2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Informatikai IgazgatóságigazgatóSándor László2018.08.012023.07.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Infrastruktúra Üzemeltetési OsztályosztályvezetõPál Sándor2017.09.012020.08.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Karbantartási-hibaelhárítási Osztálymb. osztályvezetõPákai Attila2019.12.012020.02.14
központi irányítás (kancellár)MFI, Környezetvédelmi OsztályosztályvezetõFüredi Éva2018.02.012021.01.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Létesítményüzemeltetési Igazgatóságmb. igazgatóFarkas Gábor2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Logisztikai OsztályosztályvezetõTakács Zoltán2017.06.012020.05.31
központi irányítás (kancellár)MFI, MedSol Üzemeltetési OsztályosztályvezetõTamás Zoltán2018.12.222021.12.21
központi irányítás (kancellár)MFI, Parkfenntartás OsztályosztályvezetõPaksy Gergely Zoltán2018.12.012023.11.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatásfejlesztési OsztályosztályvezetõBaffia Zoltán2017.09.012020.08.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatási IgazgatóságigazgatóHaraszti Imre2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatási OsztályosztályvezetõTakácsné Rátkay Sára2019.12.012022.11.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Távközlési OsztályosztályvezetõKunszabó Gergely2019.08.012022.07.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Vagyonvédelmi OsztályosztályvezetõLiebmann Gábor2019.11.012024.10.31
központi irányítás (kancellár)Mûszaki Fõigazgatóság (MFI)fõigazgatóMészáros István2019.11.042024.11.03
központi irányítás (kancellár)Mûszaki Fõigazgatóság (MFI)mb. fõigazgató-helyettesVarga Zsolt2019.11.182020.02.28
központi irányítás (kancellár)Városmajori Klinikai TömbigazgatóságigazgatóKovács Péter2018.08.072023.08.06
központi irányítás (rektor)általános rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Bánhidy Ferenc György2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Alumni IgazgatóságigazgatóVágó Levente Béla2019.07.012024.06.30
központi irányítás (rektor)Egészségügyi Technológiaértékelõ és Elemzési KözpontigazgatóDr. Vokó Zoltán2019.12.162024.12.15
központi irányítás (rektor)E-learning és Digitális Tartalomfejlesztõ IgazgatóságigazgatóDr. Kokovay Ágnes Gyöngyvér2016.11.032021.11.02
központi irányítás (rektor)Innovációs KözpontigazgatóhelyettesBalogh András Zoltán2019.09.092024.09.08
központi irányítás (rektor)klinikai rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Szabó Attila József2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Kollégiumok IgazgatóságaigazgatóDr. Godó Ferenc2019.01.012023.12.31
központi irányítás (rektor)Kollégiumok IgazgatóságaigazgatóhelyettesSzabó Anna Amália2019.08.012024.07.31
központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóKovács Eszter2018.05.012023.04.30
központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóhelyettesLázár László2019.09.022024.09.01
központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóhelyettesSági Mária Zenina2019.03.012024.02.29
központi irányítás (rektor)Központi LevéltárigazgatóMolnár László Tamás2019.03.012024.02.29
központi irányítás (rektor)Minõségbiztosítási OsztályosztályvezetõDr. Tóth Péter2019.01.012023.12.31
központi irányítás (rektor)Napköziotthonos ÓvodaintézményvezetõNagyné Gál Edit2019.04.262020.04.25
központi irányítás (rektor)Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjarektorhelyettesi megbízása keretében ellátja az igazgatói feladatokatDr. Alpár Alán2019.11.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Nemzetközi Kapcsolatok IgazgatóságaigazgatóDr. Pop Marcel Márius2018.05.012023.04.30
központi irányítás (rektor)nemzetközi képzésekért felelõs rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Alpár Alán2019.11.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Nemzetközi Tanulmányi IgazgatóságigazgatóDr. Csala Miklós2019.12.162024.12.15
központi irányítás (rektor)Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési KözpontigazgatóDr. Kiss Levente2019.12.162024.12.15
központi irányítás (rektor)oktatási rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Hermann Péter2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Oktatásigazgatási HivatalhivatalvezetõDr. Dózsa-Sedlák Rita2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Rektori KabinetkabinetvezetõDr. Kormos Andrea2019.06.012024.05.31
központi irányítás (rektor)Rektori Kabinetkabinetvezetõ-helyettesAdonicsné Püski Kata2019.06.012024.05.31
központi irányítás (rektor)Semmelweis EgyetemrektorDr. Merkely Béla2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Hankó Balázs Zoltán2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi IrodairodavezetõDr. Korán Zsófia2019.09.012024.08.31
központi irányítás (rektor)Szak- és Továbbképzési KözpontigazgatóDr. Nyirády Péter2019.04.012024.03.31
központi irányítás (rektor)Szak- és Továbbképzési KözpontigazgatóhelyettesBaranyi Anikó Anna2019.05.012024.04.30
központi irányítás (rektor)Szaknyelvi IntézetigazgatóDr. Fogarasi-Nuber Katalin2018.07.252023.07.24
központi irányítás (rektor)Szenátusi Fõtitkárságszenátusi fõtitkárDr. Antóny Zsolt Gábor2019.05.012024.04.30
központi irányítás (rektor)Testnevelési és Sportközpont, SporttelepigazgatóVárszegi Kornélia2019.01.012023.12.31
központi irányítás (rektor)tudományos és innovációs rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Ferdinandy Péter Elemér2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)**Innovációs KözpontigazgatóDr. Szigeti Gyula Péter2019.09.092024.09.08
központi irányítás (rektor-kancellár)Központi KönyvtárigazgatóSzluka Péter2019.06.012024.05.31
központi irányítás (rektor-kancellár)Központi Könyvtár, Beszerzési Osztálymb. osztályvezetõFi Tamás2019.11.012020.02.29
Petõ András KarDékáni HivatalhivatalvezetõDr. Takács Dávid2018.01.012022.12.31
Petõ András KarHári Mária Könyvtármb. igazgatóDr. Kollega-Tarsoly István Dániel2019.03.012020.02.27
Petõ András KarHumántudományi IntézetigazgatóDr. Mascher Róbert2018.07.012023.06.30
Petõ András KarKonduktív Pedagógiai Központ (KPK)igazgatóFeketéné Dr. Szabó Éva2018.07.012023.06.30
Petõ András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és KollégiumintézményvezetõMakk Ádám Balázs2018.11.012023.08.15
Petõ András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégiumintézményvezetõ-helyettesDöbrössyné Dániel Gabriella2017.09.012022.08.31
Petõ András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégiumintézményvezetõ-helyettesKiss Anna2017.09.012022.08.31
Petõ András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégium, Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegység-vezetõLiptákné Papp Judit2019.10.012024.09.30
Petõ András KarKPK, Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegység-vezetõSiposné Birkás Melinda Éva2019.09.012021.08.31
Petõ András KarKPK, Pedagógiai Szakszolgálatintézményegység-vezetõGruber Mónika2017.08.012022.02.28
Petõ András KarKPK, Petõ András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási OsztályosztályvezetõDr. Szõke György2018.01.222023.01.21
Petõ András KarKPK, Petõ András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási OsztályosztályvezetõPásztorné Dr. Tass Ildikó2018.01.222023.01.21
Petõ András KarKPK, Semmelweis Egyetem Petõ András Gyakorló ÓvodájaintézményvezetõAntoni Gábor Jánosné2018.11.012023.08.15
Petõ András KarKPK, Semmelweis Egyetem Petõ András Gyakorló Óvodájaintézményvezetõ-helyettesHeiner Kinga2017.09.012022.08.31
Petõ András KarKPK, Semmelweis Egyetem Petõ András Pedagógiai IntézeteintézményvezetõMátyásiné Kiss Ágnes2019.10.022024.07.31
Petõ András KarKPK, Utazó Konduktori Szolgálatintézményegység-vezetõPerge Krisztina2017.08.012022.02.28
Petõ András Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Matos László Károly2019.04.012024.03.31
Petõ András KarPetõ András KardékánDr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea2018.11.252023.11.24
Petõ András KarPetõ András KardékánhelyettesFeketéné Dr. Szabó Éva2019.11.012024.10.31
Petõ András KarPetõ András Kartudományos dékánhelyettesDr. Túri Ibolya2019.07.012024.06.30
Petõ András KarTanulmányi és Hallgatói Központ és KarrierirodaosztályvezetõDr. Balogh Emese Celeszta2017.10.242020.10.23
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezetõ-helyettesBajzi Rozália2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezetõ-helyettesFarkasné Pesztericz Krisztina2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezetõ-helyettesKováchné Dr. Sebestyén Csilla Ágnes2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János SzakgimnáziumaintézményvezetõTerdikné dr. Takács Szilvia2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezetõ-helyettesLüleiné Bondár Erzsébet2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezetõ-helyettesSõregi Krisztina2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaintézményvezetõRománné Kolozsi Andrea Mónika2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezetõ-helyettesBergholdné Kézdi Katalin2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaintézményvezetõGavallérné Kancsal Ágnes2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezetõ-helyettesMatlákné Csizmadia Györgyi2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezetõ-helyettesSinka Miklós Istvánné2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezetõ-helyettesSzabó Ildikó Ilona2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképzõ Iskolájaintézményvezetõ-helyettesBede Éva2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképzõ Iskolájaintézményvezetõ-helyettesDudinszkyné Szecsei Judit Klára2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképzõ Iskolájaintézményvezetõ-helyettesLõz Erika Mária2020.01.012020.06.30
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképzõ IskolájaintézményvezetõZaja Roland2019.08.012020.08.15
Szakképzõ Köznevelési IntézményekSzakképzõ Köznevelési Intézmények Igazgatóságamb. igazgatóDala-Nagy Katalin2020.02.012020.09.30
Szent Rókus Kórház és Intézményeiközépirányítói jogkörfõigazgatóDr. Göböl Zsolt2019.08.012020.03.31
Szent Rókus Kórház és Intézményeiközépirányítói jogkörgazdasági igazgatóHarsányi Imréné2019.08.012020.03.31

Jegyzetek:

*Magasabb vezetői megbízásnak minősül a(z):

a) rektor,
b) kancellár,
c) rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke,
d) dékán,
e) intézményvezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
f) tagintézményvezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
g) intézményegység-vezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
h) intézményvezető-helyettes (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
i) egyetemi könyvtár főigazgatója, vagy igazgatója (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján),
h) felsőoktatási szaklevéltár igazgatója (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján).
 
Hivatkozások: