HR hírek

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság folyamatosan frissülő hírei

Tájékoztató a 2018. évi munkaszüneti napokról és a munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet értelmében 2018-ban a naptár szerinti munkarendtől eltérően hat alkalommal lesz szombat munkanap. Részletek a tájékoztatóban.

Tájékoztató elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok aláírásának ellenőrzéséhez

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság a tömegesen előállított dokumentumok (fizetési jegyzékek, értesítők, tájékoztató levelek) esetében előnyben részesíti az elektronikus aláírás alkalmazását. Az aláírás elsősorban fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző használatával történik. Jelen tájékoztató az aláírás érvényességének ellenőrzéséhez nyújt segítséget.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. december havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. november havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemélyek adóbevallási kötelezettségét érintő 2018. évi változásról

2018. január 1-jével megszűnik a munkáltatói adómegállapítás adózó által választható lehetősége.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. október havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató az egyetemi kitüntetések 2018. évi adományozására vonatkozó javaslatok megtételének módjáról és határidejéről

A javaslatok benyújtási határideje: 2017. november 3. 

Tájékoztatás egyetemi tanári kinevezésekről

2017. szeptember 1-jével egyetemi tanárokat nevezett ki a köztársasági elnök. A Semmelweis Egyetemen idén tizenöt oktató kapott professzori címet. 

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. szeptember havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás áramszünet miatti változásról

Tájékoztató egyetemi/főiskolai tanári munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2017. szeptember 15.

Tájékoztató egyetemi/főiskolai docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói és főmunkatársi munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2017. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. augusztus havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Értelmezési segédlet a KIRA számfejtési rendszer által előállított fizetési jegyzékhez

A tájékoztatóban a KIRA számfejtési rendszerből kibocsátott fizetési jegyzék blokkjait mutatjuk be. Értelmezési segédlet a fizetési jegyzékhez  

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. július havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás oktatói és kutatói kinevezésekről

A 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából oktatói és kutatói kinevezések kerültek átadásra a Semmelweis Egyetem június 30-i központi díszünnepségén. A kinevezések felsorolását az alábbi tájékoztató tartalmazza.  Tájékoztató oktatói és kutatói kinevezésekről

Tájékoztatás vezetői megbízásokról

A 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából – nyilvános pályázati eljárások eredményeként – vezetői megbízások kerültek átadásra a Semmelweis Egyetem június 30-i központi díszünnepségén. A vezetői megbízások felsorolását az alábbi tájékoztató tartalmazza. Tájékoztató vezetői megbízásokról

Tájékoztatás a június havi távollétek és mozgóbérek rögzítésének módosított határidejéről

Tisztelt Időrögzítő Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. június havi számfejtéshez kapcsolódó időpontokról közzétett tájékoztatóban fogaltaktól eltérően a júniusi távollétek és mozgóbérek SAP rendszerben való rögzítésének határideje 2017. június 28. (szerda) reggel 8:00. Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Körlevél a július 1-jei munkaszüneti napról

EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. június havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2017. május hónaptól történő folytatásáról

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. május havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató a 2016. évi munkáltatói adómegállapítás kiadásáról

Visszaküldés határideje: 2017. május 12.

TÁJÉKOZTATÓ a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról való rendelkezés lehetőségéről

A befizetett adó 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékok beküldési határideje: 2017. május 10.

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a 2017. április havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató a 2016. évi munkáltatói adómegállapításról

Az adó megállapításához, valamint az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat 1-1 eredeti és 1-1 másolati példányban kell – a szervezeti egységek gazdasági ügyintézőin keresztül – az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra (1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 6.) beküldeni legkésőbb 2017. április 11-én (kedden) 12.00 óráig.

TÁJÉKOZTATÓ a Semmelweis Egyetem által adható óraadó oktatói cím adományozásáról

Javaslattételi határidő: 2017. április 28.

Tájékoztató a munkaszüneti napokról

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a 2017. március havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás az egészségügyi tevékenységet is végző oktatók részére 2016. szeptembertől decemberig megállapított havi 107.000 Ft összegű bérkiegészítés 2017. évi illetménybe való beépítéséről

Rektori-kancellári döntés alapján azon oktatói munkakörben lévő, egészségügyi tevékenységet is végző közalkalmazottak, akiknek az oktatói illetménytábla 2017. év eleji változása – tehát a 2016. évi 15 %-os illetménytöbblet beépülése és a 2017. január 1-jei újabb 5 %-os garantált illetmény-emelés – ellenére …

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a 2017. február havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Elektronikus bérjegyzék és KIRA-csatlakozás – adminisztratív változások az illetményekkel kapcsolatban

2017. január 1-jével – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a Semmelweis Egyetem is csatlakozott a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszeréhez (KIRA), így január hónaptól az egyetem valamennyi munkatársának illetménye és egyéb juttatásai, továbbá a megbízási szerződésekhez kapcsolódó kifizetések teljes körűen …

Tájékoztatás az Erste Banknál számlát vezető munkatársak részére

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2017. február 6-án, hétfőn bankszünnapot (könyvelési és pénztári szünnapot) tart, a pénzügyi megbízások a bankszünnapot követő első munkanapon, azaz 2017. február 7-én, kedden teljesülnek.

Tájékoztató a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2017. évi folytatásáról

A Szenátus a 2017. január 26-i ülésén a kancellár előterjesztésére és a fenntartói szándékkal összhangban támogatta a 2016. évben megkezdett humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának folytatását, egyelőre a 2017. január 1. – április 30. közötti időszakra, amennyiben pedig a Szenátus …

Tájékoztató a 2017. évben öregségi nyugdíjkorhatárt betöltők továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban

A továbbfoglalkoztatási kérelmek beküldési határideje: 2017. február 25.

Tájékoztató a 2016. évi jövedelemigazolások kiadásáról

A 2016. évi jövedelemigazolásokat az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a szervezeti egységek vezetői részére zárt borítékban, „sk.” felbontással küldte meg. A megbízási szerződések esetében a jövedelemigazolások postai úton kerülnek megküldésre. Tájékoztató a 2016. évi jövedelemigazolások kiadásáról

Távollét és mozgóbér változások bejelentése az EGFI részére

Technikai segédlet a 2017. évi illetményemelések végrehajtásához

Technikai segédlet a 2017. évi illetményemelések végrehajtásához

Az elektronikus bérjegyzékre és az elektronikus tárhelyre vonatkozó legfontosabb információk

E-tárhely, KIRA

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a KIRA csatlakozással és a 2017. január havi illetményszámfejtéssel összefüggő feladatokról és határidőkről

K/2/2017. (I. 17.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az illetményszámfejtést érintő változásokról és az elektronikus bérjegyzék bevezetéséről

Tájékoztató a Professor Emeritus cím 2017. évi adományozására vonatkozó javaslattételről

Javaslattételi határidő: 2017. február 28.

Tájékoztató a 2018. évi állami, minisztériumi szintű kitüntetésekről

Javaslattételi határidő: 2017. február 25.

1 / 4 oldal1234