HR hírek

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság folyamatosan frissülő hírei

Tájékoztatás egyetemi tanári kinevezésekről

Tájékoztatás továbbfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról

A kérelmek beküldésének határideje: 2018. szeptember 30.

Tájékoztatás főiskolai tanári kinevezésekről

Tájékoztató egyetemi és főiskolai docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói és tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2018. szeptember 14.

Tájékoztató egyetemi tanári és főiskolai tanári munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2018. szeptember 14.

Tájékoztató a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2018. július hónaptól történő folytatásáról

Tájékoztató az elektronikus bérjegyzék ügyfélkapun keresztül történő elérésének lehetőségéről

EKORL/2/2018. (VI. 29.) számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról

Tájékoztató az illetményszámfejtéssel összefüggő 2018. évi határidőkről

Tájékoztató a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2018. május hónaptól történő folytatásáról

Tájékoztatás munkaszüneti nap körüli munkarend-változásról

Tájékoztató a személyi jövedelemadó bevallásának módjáról, az adóbevallási tervezet eléréséről, helyben történő ügyfélkapu-regisztráció lehetőségéről

Az ügyfélkapu-regisztrációra történő jelentkezéseket (a név és a szervezeti egység megjelölésével) az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság alábbi e-mail címére kérjük eljuttatni legkésőbb 2018. március 13-án 10.00 óráig: titkarsag.euhalozat@semmelweis-univ.hu

Tájékoztató a 2018. évi munkaszüneti napokról és a munkaszüneti napok körüli munkarendről

Tájékoztató a Professor Emeritus cím adományozására vonatkozó javaslattételi eljárásról

Javaslattételi határidő: 2018. március 21.

Tájékoztatás a kancellár irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél nyilvános pályázati eljárások eredményeként vezető beosztás ellátására szóló megbízások átadásáról

Tájékoztató az előrehozott egészségügyi szakdolgozói illetményemelés végrehajtásához kapcsolódó újabb hóközi kifizetésről

Tájékoztató az előrehozott egészségügyi szakdolgozói illetményemelés végrehajtásáról

Tájékoztató a 2017. évi jövedelemigazolások átadásáról

Tájékoztató a Semmelweis Egyetem által adományozható óraadó oktatói címekre történő javaslattételről

Javaslattételi határidő: 2018. február 28.

Tájékoztató a havi illetményszámfejtéssel összefüggő 2018. évi határidőkről

Tájékoztató a 2018. évi személyijövedelemadó-kedvezmények és családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozattételről

A nyilatkozatok beküldési határideje: 2018. január 15.

Tájékoztató a 2018. évi kompenzációra való jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok megtételéről

A kompenzáció 2018. év január havi összegének számfejtése érdekében a nyilatkozatokat folyamatosan, lehetőleg 2018. január 15. napjáig kérjük benyújtani.

Tájékoztató az állami, minisztériumi szintű kitüntetések 2019. évi adományozására vonatkozó javaslatok megtételének módjáról és határidejéről

Javaslattételi határidő: 2018. február 15.

Tájékoztató a Semmelweis Egyetem foglalkoztatottjai által a 2018. évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokra vonatkozó nyilatkozatok megtételéről

A foglalkoztatottak által aláírt nyilatkozatok beküldési határideje: 2018. január 15-én (hétfő) 16.00

Tájékoztató a 2018. évi munkaszüneti napokról és a munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet értelmében 2018-ban a naptár szerinti munkarendtől eltérően hat alkalommal lesz szombat munkanap. Részletek a tájékoztatóban.

Tájékoztató elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok aláírásának ellenőrzéséhez

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság a tömegesen előállított dokumentumok (fizetési jegyzékek, értesítők, tájékoztató levelek) esetében előnyben részesíti az elektronikus aláírás alkalmazását. Az aláírás elsősorban fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző használatával történik. Jelen tájékoztató az aláírás érvényességének ellenőrzéséhez nyújt segítséget.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. december havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. november havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemélyek adóbevallási kötelezettségét érintő 2018. évi változásról

2018. január 1-jével megszűnik a munkáltatói adómegállapítás adózó által választható lehetősége.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. október havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató az egyetemi kitüntetések 2018. évi adományozására vonatkozó javaslatok megtételének módjáról és határidejéről

A javaslatok benyújtási határideje: 2017. november 3. 

Tájékoztatás egyetemi tanári kinevezésekről

2017. szeptember 1-jével egyetemi tanárokat nevezett ki a köztársasági elnök. A Semmelweis Egyetemen idén tizenöt oktató kapott professzori címet. 

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. szeptember havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás áramszünet miatti változásról

Tájékoztató egyetemi/főiskolai tanári munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2017. szeptember 15.

Tájékoztató egyetemi/főiskolai docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói és főmunkatársi munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2017. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. augusztus havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Értelmezési segédlet a KIRA számfejtési rendszer által előállított fizetési jegyzékhez

A tájékoztatóban a KIRA számfejtési rendszerből kibocsátott fizetési jegyzék blokkjait mutatjuk be. Értelmezési segédlet a fizetési jegyzékhez  

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. július havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás oktatói és kutatói kinevezésekről

A 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából oktatói és kutatói kinevezések kerültek átadásra a Semmelweis Egyetem június 30-i központi díszünnepségén. A kinevezések felsorolását az alábbi tájékoztató tartalmazza.  Tájékoztató oktatói és kutatói kinevezésekről

Tájékoztatás vezetői megbízásokról

A 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából – nyilvános pályázati eljárások eredményeként – vezetői megbízások kerültek átadásra a Semmelweis Egyetem június 30-i központi díszünnepségén. A vezetői megbízások felsorolását az alábbi tájékoztató tartalmazza. Tájékoztató vezetői megbízásokról

Tájékoztatás a június havi távollétek és mozgóbérek rögzítésének módosított határidejéről

Tisztelt Időrögzítő Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. június havi számfejtéshez kapcsolódó időpontokról közzétett tájékoztatóban fogaltaktól eltérően a júniusi távollétek és mozgóbérek SAP rendszerben való rögzítésének határideje 2017. június 28. (szerda) reggel 8:00. Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Körlevél a július 1-jei munkaszüneti napról

EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. június havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2017. május hónaptól történő folytatásáról

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. május havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató a 2016. évi munkáltatói adómegállapítás kiadásáról

Visszaküldés határideje: 2017. május 12.

TÁJÉKOZTATÓ a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról való rendelkezés lehetőségéről

A befizetett adó 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékok beküldési határideje: 2017. május 10.

1 / 4 oldal1234