HR hírek

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság folyamatosan frissülő hírei

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. október havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató az egyetemi kitüntetések 2018. évi adományozására vonatkozó javaslatok megtételének módjáról és határidejéről

A javaslatok benyújtási határideje: 2017. november 3. 

Tájékoztatás egyetemi tanári kinevezésekről

2017. szeptember 1-jével egyetemi tanárokat nevezett ki a köztársasági elnök. A Semmelweis Egyetemen idén tizenöt oktató kapott professzori címet. 

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. szeptember havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás áramszünet miatti változásról

Tájékoztató egyetemi/főiskolai tanári munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2017. szeptember 15.

Tájékoztató egyetemi/főiskolai docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói és főmunkatársi munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírásához

A javaslatok beküldési határideje: 2017. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. augusztus havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Értelmezési segédlet a KIRA számfejtési rendszer által előállított fizetési jegyzékhez

A tájékoztatóban a KIRA számfejtési rendszerből kibocsátott fizetési jegyzék blokkjait mutatjuk be. Értelmezési segédlet a fizetési jegyzékhez  

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. július havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás oktatói és kutatói kinevezésekről

A 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából oktatói és kutatói kinevezések kerültek átadásra a Semmelweis Egyetem június 30-i központi díszünnepségén. A kinevezések felsorolását az alábbi tájékoztató tartalmazza.  Tájékoztató oktatói és kutatói kinevezésekről

Tájékoztatás vezetői megbízásokról

A 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából – nyilvános pályázati eljárások eredményeként – vezetői megbízások kerültek átadásra a Semmelweis Egyetem június 30-i központi díszünnepségén. A vezetői megbízások felsorolását az alábbi tájékoztató tartalmazza. Tájékoztató vezetői megbízásokról

Tájékoztatás a június havi távollétek és mozgóbérek rögzítésének módosított határidejéről

Tisztelt Időrögzítő Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. június havi számfejtéshez kapcsolódó időpontokról közzétett tájékoztatóban fogaltaktól eltérően a júniusi távollétek és mozgóbérek SAP rendszerben való rögzítésének határideje 2017. június 28. (szerda) reggel 8:00. Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Körlevél a július 1-jei munkaszüneti napról

EKORL/2/2017. számú REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az iskolakezdési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. június havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

TÁJÉKOZTATÓ a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2017. május hónaptól történő folytatásáról

TÁJÉKOZTATÓ a 2017. május havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató a 2016. évi munkáltatói adómegállapítás kiadásáról

Visszaküldés határideje: 2017. május 12.

TÁJÉKOZTATÓ a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról való rendelkezés lehetőségéről

A befizetett adó 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékok beküldési határideje: 2017. május 10.

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a 2017. április havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztató a 2016. évi munkáltatói adómegállapításról

Az adó megállapításához, valamint az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat 1-1 eredeti és 1-1 másolati példányban kell – a szervezeti egységek gazdasági ügyintézőin keresztül – az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra (1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 6.) beküldeni legkésőbb 2017. április 11-én (kedden) 12.00 óráig.

TÁJÉKOZTATÓ a Semmelweis Egyetem által adható óraadó oktatói cím adományozásáról

Javaslattételi határidő: 2017. április 28.

Tájékoztató a munkaszüneti napokról

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a 2017. március havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Tájékoztatás az egészségügyi tevékenységet is végző oktatók részére 2016. szeptembertől decemberig megállapított havi 107.000 Ft összegű bérkiegészítés 2017. évi illetménybe való beépítéséről

Rektori-kancellári döntés alapján azon oktatói munkakörben lévő, egészségügyi tevékenységet is végző közalkalmazottak, akiknek az oktatói illetménytábla 2017. év eleji változása – tehát a 2016. évi 15 %-os illetménytöbblet beépülése és a 2017. január 1-jei újabb 5 %-os garantált illetmény-emelés – ellenére …

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a 2017. február havi illetményszámfejtéssel összefüggő határidőkről

Elektronikus bérjegyzék és KIRA-csatlakozás – adminisztratív változások az illetményekkel kapcsolatban

2017. január 1-jével – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a Semmelweis Egyetem is csatlakozott a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszeréhez (KIRA), így január hónaptól az egyetem valamennyi munkatársának illetménye és egyéb juttatásai, továbbá a megbízási szerződésekhez kapcsolódó kifizetések teljes körűen …

Tájékoztatás az Erste Banknál számlát vezető munkatársak részére

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2017. február 6-án, hétfőn bankszünnapot (könyvelési és pénztári szünnapot) tart, a pénzügyi megbízások a bankszünnapot követő első munkanapon, azaz 2017. február 7-én, kedden teljesülnek.

Tájékoztató a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának 2017. évi folytatásáról

A Szenátus a 2017. január 26-i ülésén a kancellár előterjesztésére és a fenntartói szándékkal összhangban támogatta a 2016. évben megkezdett humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának folytatását, egyelőre a 2017. január 1. – április 30. közötti időszakra, amennyiben pedig a Szenátus …

Tájékoztató a 2017. évben öregségi nyugdíjkorhatárt betöltők továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban

A továbbfoglalkoztatási kérelmek beküldési határideje: 2017. február 25.

Tájékoztató a 2016. évi jövedelemigazolások kiadásáról

A 2016. évi jövedelemigazolásokat az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a szervezeti egységek vezetői részére zárt borítékban, „sk.” felbontással küldte meg. A megbízási szerződések esetében a jövedelemigazolások postai úton kerülnek megküldésre. Tájékoztató a 2016. évi jövedelemigazolások kiadásáról

Távollét és mozgóbér változások bejelentése az EGFI részére

Technikai segédlet a 2017. évi illetményemelések végrehajtásához

Technikai segédlet a 2017. évi illetményemelések végrehajtásához

Az elektronikus bérjegyzékre és az elektronikus tárhelyre vonatkozó legfontosabb információk

E-tárhely, KIRA

TÁJÉKOZTATÓ a szervezeti egységek vezetői és gazdasági ügyintézői (koordinátorai) számára a KIRA csatlakozással és a 2017. január havi illetményszámfejtéssel összefüggő feladatokról és határidőkről

K/2/2017. (I. 17.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL az illetményszámfejtést érintő változásokról és az elektronikus bérjegyzék bevezetéséről

Tájékoztató a Professor Emeritus cím 2017. évi adományozására vonatkozó javaslattételről

Javaslattételi határidő: 2017. február 28.

Tájékoztató a 2018. évi állami, minisztériumi szintű kitüntetésekről

Javaslattételi határidő: 2017. február 25.

Tájékoztató a 2017. évi adóelőleg megállapításához szükséges nyilatkozattételről

Tájékoztató a 2017. évi kompenzációról

Tájékoztató a 2016. évi adóbevallás módjára vonatkozó nyilatkozattételről

1 / 3 oldal123