a Semmelweis Egyetem
80 nap
20 óra
14 perc
33 mp

Kedves Hallgatók!

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága a HÖK Alapszabály alapján a Hallgatói Önkormányzat Elnökének választását kiírja, és az alábbi határidőket határozza meg:

a választás jelölő időszaka: 2019. január 7. 07:00 – január 18. 15:00

A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.
A beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a Választási Bizottság dönt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. jelentkezési lapot (a HÖK gazdasági irodájában kérhető),
  2. a 2018/209-es tanév I. szemeszterére vonatkozó, 15 napnál nem régebben kiállított aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
  3. önéletrajzot,
  4. motivációs levelet,
  5. a HÖK Alapszabályának 42. § szerinti kitöltött nyilatkozatot (a HÖK gazdasági irodájában kérhető),
  6. az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók 2 %-nak az írásbeli ajánlását. (210 fő)
  7. választási programtervet, továbbá nyilatkozatot, miszerint tisztségviselői ideje – az SE HÖK-ben tisztségviselőként töltött időt egybeszámítva – nem éri el a 4 évet.
  8. a pályázónak a pályázat minden lapját saját kezű aláírásával kell ellátnia.

A HÖK elnökének minden olyan, a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

Az elnök megbízatása – ha a küldöttgyűlés ettől eltérően nem határoz – a megválasztásával kezdődik, és az új
elnök megbízatása kezdetéig tart.

Az elnököt a jelöltek közül, a HÖK Küldöttgyűlése választja. Az elnökválasztó ülés leghamarabb 2018. január 26-ára hívható össze.

Az ajánlásokat kizárólag az SE HÖK pecsétjével ellátott ajánlásgyűjtő ív segítéségével lehet összegyűjteni. Kiemelten fontos, hogy az ajánlást adó személye megállapítható legyen!
Az ajánlásgyűjtő ív átvehető a Hallgató Centrum Gazdasági irodájában munkanapokon 07:00 – 15:00 óra között (cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

A pályázatok leadási határideje a jelölő időszak vége, 2018. január 18. 15:00 óra.
A pályázatokat személyesen vagy megbízott útján a Hallgatói Centrum 3-as számú irodájában lehet leadni a jelölő időszak alatt a Választási Bizottság részére. Amennyiben megbízott útján történik a pályázat leadása, úgy a pályázathoz mellékelni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Ha bármilyen kérdésetek merül fel, forduljatok hozzánk bizalommal az sehokvb@gmail.com e-mail címen. A választáson sok sikert kívánunk mindenkinek.

Budapest, 2018. 12. 21.

SE HÖK Választási Bizottság