Kedves Hallgatók!

A sajtóban nemrég megjelent információkkal kapcsolatban a SE HÖK szeretne tájékoztatást nyújtani arról, hogy ÁOK Dékán úrtól a hallgatók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos helyzetére a hallgatók nevében megoldást kértünk 2018. márciusában, júliusában és szeptemberében is (mind e-mailben, mind személyesen).

A mai napig nem sikerült megoldást találniuk a problémára, mely az ÁOK Dékáni Hivatal válasza szerint “a kérdés összetettsége miatt – hosszabb időbe telik”, de kidolgozása állítólag folyamatban van. Valamint egy másik válaszban azt említik, hogy “a jogi háttér nem egyértelmű a tekintetben, hogy a hallgatók egészségügyi vizsgálatát kinek kell elvégezni”.

A Dékáni Hivatal válasza alapján két jogszabály érinti ezt a területet:

1. 2006. évi 84 tv. egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

Reméljük, hogy mihamarabb, akár a jogi kötelezettség hiányában, a hallgatók javát nézve megoldottá válik a hallgatók egyetemen végzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálata. A továbbiakban is folyamatosan azon fogunk dolgozni, hogy erre, a minden orvostanhallgatót érintő problémára megoldást találjon az Egyetem.

Hallgatói Önkormányzat
Semmelweis Egyetem