a Semmelweis Egyetem
52 nap
6 óra
2 perc
55 mp

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Szinapszis című hallgatói lap főszerkesztői feladatainak ellátására az alábbi pályázatot hirdeti meg.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. október 1. 12:00.

A főszerkesztői munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.

A pályázatot online kell benyújtani, mellékleteivel együtt a hok.elnok@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Pályázati feltételek:

– pályázatot a Semmelweis Egyetem hallgatói nyújthatnak be

A benyújtandó pályázat tartalmi és formai követelményei:

– főszerkesztői programterv (tartalom, design tervek, megjelenések száma, finanszírozási elképzelések, stb.)

– önéletrajz

– az egyetemen fennálló jogviszony 14 napnál nem régebbi igazolása

– nyilatkozat a pályázat benyújtásáról, a pályázati feltételeknek való megfelelésről

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát az egyetem kezelje, azt a HÖK testületeinek tagjai megismerhessék.

Kósa László
elnök
SE HÖK