Kedves Hallgatók!

 

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya alapján a HÖK Ellenőrző Bizottsági tagi és Választási Bizottsági tagi választását kiírom.

Röviden a HÖK Ellenőrző Bizottsága felel a HÖK törvényes működésének felügyeletéért, a Választási Bizottsága pedig a választások lebonyolításáért.

Részletesebben lásd: SE HÖK Alapszabály

 

Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság tagi jelölt esetén a pályázatnak tartalmaznia kell egy önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati anyag minden oldalát a pályázó aláírásával hitelesíti.

A pályázat benyújtásának határideje: a soron következő Küldöttgyűlési ülés kezdete (melynek pontos időpontjáról az összehívás után ezen a linken tájékozódhattok).
A pályázat benyújtásának módja: személyesen a Hallgatói irodán hétköznap 8.00 – 16.00 között, vagy emailen a hok.elnok@semmelweis-univ.hu, és a sehokeb@gmail.com, email címen.

A magyar hallgatók esetén a jelöltség feltétele az adott Kar részönkormányzati Választmányának támogatása, így kérem a jelölteket, hogy ez ügyben vegyék fel a kapcsolatot a részönkormányzati vezetőkkel.
(ÁOK – Gyulay Kata Klára – gyulaykata@gmail.com, EKK – Kiss Nikolett Ágyija – nikokiss@gmail.com, ETK – Szabó Cintia – hok.szabo.szintia@gmail.com, FOK – Hegedűs Tamás – tamasakihegedus@gmail.com, GYTK – Kiss Viktória – vikinga06@gmail.com, PAK – Simon Eszter – se.hok.pak@gmail.com)Az Alapszabály 2. számú melléklete szerint:
2. § (1) Az SE HÖK EB tagjai a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.
(2) A Bizottság 6 főből álló testület, karonként 1-1 fő.
(3) Az elnököt és a titkárt az SE HÖK EB a tagjai közül abszolút többséggel maga választja. Az EB elnöke képviseli az EB-t az SE HÖK más testületei és külső fél felé.
(4) Az elnök és a titkár tisztségére legfeljebb 3 alkalommal újraválasztható.
3.§ (2) Az SE HÖK EB tagjait az SE HÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja 1 évre. A jelölteket a részönkormányzati Választmányok jelölik oly módon, hogy minden részönkormányzat az adott Kar hallgatói közül jelöl legfeljebb 1 főt a Küldöttgyűlés felé.

 

Választási Bizottság

 

A Választási Bizottság tagi jelölt esetén a pályázatnak tartalmaznia kell egy önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati anyag minden oldalát a pályázó aláírásával hitelesíti.

A pályázat benyújtásának határideje: a soron következő Küldöttgyűlési ülés kezdete (melynek pontos időpontjáról az összehívás után ezen a linken tájékozódhattok).
A pályázat benyújtásának módja: személyesen a Hallgatói irodán hétköznap 8.00 – 16.00 között, vagy emailen a hok.elnok@semmelweis-univ.hu, és a sehokeb@gmail.com, email címen.

Az Alapszabály 3. számú melléklete szerint:
2. § (1) Az SE HÖK VB tagjai a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatók közül kerülnek megválasztásra.
(2) A Bizottság 3 főből álló testület. Az SE HÖK VB legalább 2 főtől működőképes.
(3) A Bizottság elnökét a Küldöttgyűlés választja. A VB elnöke képviseli a VB-t az SE HÖK más
testületei és külső fél felé.
3.§ (2) Az SE HÖK VB tagjait az SE HÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja 1 évre. 

 

Ha bármilyen kérdésetek merül fel, forduljatok hozzám bizalommal a hok.elnok@semmelweis-univ.hu e-mail címen. A jelölteknek sok sikert kívánok.

 

Budapest, 2018. 11. 14.

 

Kósa László
HÖK elnök

 


Dear Students!

 

Based on the Semmelweis University Students’ Union Constitution I propose the election of the members of the Audit Comittee.

Briefly the HÖK Audit Comittee is responsible for the supervision of the legal function of HÖK.

 

Audit Comittee

For Audit Comittee candidates the application must contain a CV, a motivational letter and a confirmation of a contractual relationship with Semmelweis University, not former than that of 15 days. Every page of the application must be verified with the signature of the candidate.

The deadline for presenting the application: the beginning of the next General Assembly (exact date you can see here after the invitation).

Presenting the application: personally in the Students Office on weekdays between 8.00 am- 16.00 pm or in e-mail for hok.elnok@semmelweis-univ.hu, and sehokeb@gmail.com.

For hungarian students the condition of the candidature is the support for the given Faculty HÖK, so I ask the candidates to get in touch with the Faculty HÖK presidents

(General Medicine– Gyulay Kata Klára – gyulaykata@gmail.com, Faculty of Public Health – Kiss Nikolett Ágyija – nikokiss@gmail.com, Faculty of Health Sciences – Szabó Cintia – hok.szabo.szintia@gmail.com, Faculty of Dentistry – Hegedűs Tamás – tamasakihegedus@gmail.com, Faculty of Pharmacology – Kiss Viktória – vikinga06@gmail.com, Pető András Faculty – Simon Eszter – se.hok.pak@gmail.com)

 

As Appendix of the Constitution:

2§ (1) The members of SE HÖK AC are elected from students with active contractual relationship with Semmelweis University.
(2) The Comittee consist of 6 people, 1-1 person from every Faculty.
(3) The president and the secretary are elected by the SE HÖK AC members with absolute majority. The president of the AC represents the AC for other associations of SE HÖK and for external parties.
(4) 
The president and the secretary can be reelected 3 times.

3.§ (2) The members of the AC are elected for one year by the SE HÖK General assembly with absolute majority. The candidates are elected by the Faculty HÖK, so that every Faculty HÖK has at least 1 person for the General Assembly.

If you have any question, turn to me with trust at hok.elnok@semmelweis-univ.hu address.

Wishing good luck for the candidates.

 

Budapest, 2018. 11. 14.

 

Kósa László
HÖK president