Cimke: Szenátus


Beszámoló a Szenátus áprilisi üléséről

Elfogadta a Szenátus a 2017. évi vezetői költségvetést, mely amellett, hogy a humánerőforrás megtartására helyezi a hangsúlyt, és a szakdolgozói életpályamodell folytatására, valamint egy oktatói életpályamodell bevezetésére is lehetőséget ad, tartalmazza az új Semmelweis Tudományos Innovációs Alap létrehozását is. A szenátorok támogatták a rektor előző évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint számos személyi kérdésben is szavaztak. A testület megtárgyalta a Semmelweis Egyetem és a Pető András Főiskola integrációjáról szóló előterjesztést, melyet elvi szándéknyilatkozattal támogatott. Folytatás

Beszámoló a Szenátus márciusi üléséről

Elfogadta a Szenátus az egyetem 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2017. évi Vagyongazdálkodási terv tervezetét. Több személyi kérdésben is határozott a testület. Az ülésen teszt jelleggel kipróbáltak a szenátusi tagok egy új, az ülés vezetésére és a szavazások lebonyolítására is alkalmas elektronikus rendszert.

A Semmelweis Egyetem 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló feszes, a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő tájékoztató, melyet a fenntartó és a konzisztórium is elfogadott – hangsúlyozta az első napirend tárgyalásának kezdetén Dr. Szász Károly kancellár. Folytatás

Beszámoló a Szenátus februári üléséről

Több személyi kérdésről, a 2016-os Semmelweis Symposium rendezési jogának odaítéléséről és a Nukleáris Medicina Tanszék két telephelyének összevonásáról is döntött februári ülésén a Szenátus, melynek ülését Dr. Szél Ágoston rektor távollétében Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes vezette. A testület szóbeli tájékoztatást kapott az informatikai biztonsági szabályzatról is. A szenátorok az ülés elején egy perces néma felállással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Dr. Stampf Györgyről, a Gyógyszerészeti Intézet nyugalmazott egyetemi docenséről. Folytatás

A SEMMELWEIS EGYETEM PROFESSZORAINAK NYILATKOZATA

A Semmelweis Egyetem professzorai teljes mértékben egyetértenek és azonosulnak az Egyetem Szenátusának 41/2012 (III.29.) sz. döntésével, mely szerint Dr. Schmitt Pál kisdoktori címét visszavonta. A tanári kar felsorakozik Dr. Tulassay … Folytatás