a Semmelweis Egyetem
80 nap
20 óra
11 perc
26 mp

Kiemelt ÁOK Kutatócsoportok Fóruma

Helyszín: Semmelweis Szalon, Semmelweis Egyetem, Budapest Üllői út 26.

Dátum: 2019.01.22.

Időpont: 16:00

Meghívó
a Semmelweis Egyetem
Kiemelt ÁOK Kutatócsoportok Fórumára

Téma: SE ÁOK kutatócsoportok kutatásainak bemutatása hematológiai kutatások területén

Házigazdák:

Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, igazgató – moderátor
Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató – üléselnök

Dr. Falus András akadémikus, professzor emeritus
Dr. Huszty Gergely egyetemi adjunktus

Megnyitó:
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes

A részvételi szándékát a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu címen szíveskedjék jelezni az előkészületek optimalizálása céljából.

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Program:
Dr. Demeter Judit: Transzlációs kutatások myeloid és limfoid onkohematológiai betegségekben (I. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Bödör Csaba: Új technológiák a molekuláris onkohematológia szolgálatában (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
Dr. Tordai Attila: Örökletes tényezők hatása a felnőtt allogén hematopoetikus őssejt-transzplantáció kimenetelére (Kórélettani Intézet)
Dr. Masszi Tamás: A sejtes terápiák egy új formája: mikrokimerizmus indukció időskori heveny myeloid leukémiában (III. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Prohászka Zoltán: A thrombotikus mikroangiopátiák patogenezisének vizsgálata (III. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Várkonyi Judit: JAK2wt, H63D erythrocytosis (III. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Kardon Tamás: Veleszületett neutropéniát okozó anyagcsere betegségek patomechanizmusának vizsgálata (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet)
Dr. Csóka Monika / Dr Sebestyén Anna: Az mTOR jelátviteli útvonal szerepe hematológiai malignitásokban (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
Dr. Sebestyén Endre: Bioinformatika és rendszerbiológia az onkohematológiában (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
Dr. Nagy Zsolt: MRD meghatározása, szerepe a kezelés kiválasztásában és a relapszus előrejelzésében MM-ben és egyéb hematológiai malignitásokban (I. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Erdélyi Dániel: Szabadon keringő mikroRNS-ek, mint biomarkerek ALL-ben (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Dr. Szalai Csaba: Farmakogenomikai kutatások gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában (Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet)
Dr. Haltrich Irén: Gyermekkori leukémia kialakulására hajlamosító germinális mutációk és veleszületett rendellenességek vizsgálata (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Dr. Vajda Zoltán: A D dimer monitorizálás új klinikai területei (Laboratóriumi Medicina Intézet)

Vissza az Eseménynaptárba