a Semmelweis Egyetem
104 nap
2 óra
55 perc
33 mp

Kiemelt ÁOK Kutatócsoportok Fóruma

Helyszín: Semmelweis Szalon, Semmelweis Egyetem, Budapest Üllői út 26.

Dátum: 2018.10.16.

Időpont: 16.00

Téma: SE ÁOK kutatócsoportok kutatásainak bemutatása az idegtudományok területén

Házigazdák: Dr. Falus András akadémikus, professzor emeritus – moderátor
Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató – üléselnök
Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár
Dr. Huszty Gergely egyetemi adjunktus

Program:
Dr. Gyertyán István: Kognitív gyógyszercélpontok validálása (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
Dr. Tóth Zsuzsanna: Új irányvonalak a nesfatin-1/NUCB2 élettani jelentőségének vizsgálatában (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
Dr. Bereczki Dániel/Dr. Kovács Tibor: Vizsgálatok különböző neurológiai betegcsoportokban (Neurológiai Klinika)
Dr. Bagdy György: Omikákkal és betegséghálókkal a depresszió ethiopatológiájának és új terápiás lehetőségeinek nyomában (Gyógyszerhatástani Intézet)
Dr. Sőti Csaba: Toxikus (stressz)hatások és emlékeik által kiváltott molekuláris és viselkedéses válaszok összefüggéseinek felderítése Caenorhabditis elegans modellállaton (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet)
Dr. Keller Éva: Halálos heroin – a heroin halála (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet)
Dr. Ambrus Attila: A humán lipoamid-dehidrogenáz-deficiencia molekuláris megközelítése (Orvosi Biokémiai Intézet)
Dr. Arányi Zsuzsanna: A perifériás idegrendszer vizsgálata ultrahanggal (Neurológiai Klinika)
Dr. Kökönyei Gyöngyi: Migrén: az averzyv és a jutalmazó ingerek feldolgozásának tükrében (Gyógyszerhatástani Intézet)
Dr. Alpár Alán: A limbikus rendszer működésének, plaszticitásának és zavarának vizsgálata (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
Dr. Gáborján Anita: A hallórendszer perifériás és centrális károsodásainak differenciáldiagnosztikája (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika)
Dr. Zelles Tibor: Hallás és szenzorineurális halláskárosodások (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
Molnár András: Szédülés és életminőség- a Méniére betegség terápiás lehetőségei (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika)
Dr. Doboly Árpád: Neuropeptid rendszerek postpartum időszakban játszott szerepének vizsgálata (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
Dr. Czobor Pál: Bioelektromos forráslokalizáció, multimodális képalkotás, és hyperscanning: új távlatok a klinikai idegtudományokban (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

A részvételi szándékát a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu címen szíveskedjék jelezni az előkészületek optimalizálása céljából. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vissza az Eseménynaptárba