A fogászat aktuális kérdései – kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam

Helyszín: I. Sz Sebészeti Klinika, Budapest Üllői út 78

Dátum: 2017.10.13.

A Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság és a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság közös szervezésében kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamot indít  egészségügyi szakdolgozók részére

2017.október 13-14-én 

A fogászat aktuális kérdései címmel 

A továbbképzésen az alábbi témakörökben kerül sor előadásokra:

·          Anamnézis, betegvizsgálat, írott és digitalizált dokumentáció, etikai alapelvek

·          Korszerű regenerációs műtétek

·          Sugárvádelem a fogászati röntgenkészülékek

·          Esztétikai fogászat

·          Stomato-onkológiai prevenció a fogorvosi rendelőben

·          Implantátumokra készített fogpótlások

·          Szisztémás betegségek a szájüregben

·          Korszerű lenyomatanyagok és lenyomatvételi technikák

·          Dento-alveolaris ambuláns szájsebészet az asszisztensek mindennapi gyakorlatában

·          Esztétikai fogászat: alkalmazott kerámiák, digitális technológia, fogszín meghatározás

·          Speciális-ellátást igénylő páciensek a konzerváló fogászatban

·          Fogazati és állcsont rendellenességek korszerű fogszabályozási ellátása

·          Kompozíciós tömőanyagok használata és anyagtana

·          Primer és szekunder prevenció lehetőségei a fogászati gyakrolatban

·          Paradontológiai kórképek kóroktana és ellátása

·          Az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli újraélesztés (BLS) Reanimáció

 A továbbképzés formája: 20 órás jelenléti képzés /15 + 5 óra reanimáció/ 

A továbbképzéssel érintett szakmacsoport megnevezése: Fogászati ellátás szakmacsoport 

A továbbképzés pontértéke: 30 pont

A továbbképzés nyilvántartási száma: KTK-2000934/2017/17/4056092

A továbbképzés helyszíne: Semmelweis Egyetem ÁOK

Az I. sz. Sebészeti Klinika tanterme (1082 Bp. Üllői u. 78.)

Továbbképzés költsége: államilag finanszírozott (egészségügyi szakdolgozók részére 5 év alatt egy kötelező államilag finanszírozott továbbképzésre van lehetőség) 

Jelentkezési határidő: 2017. október 06. 

Jelentkezés: https://szaftex.aeek.hu/  oldalon   

Információk: Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság

Telefon: 06 1 318 53 64            hívható  munkanapokon: 14:30-16:00-ig

(a megadott időpontokon kívül kérjük, hogy ne zavarják hívásukkal az Igazgatóság munkáját) 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a SZAFTEX programmal, valamint szállással kapcsolatos információkat nem áll módunkban adni!!! Megértésüket köszönjük!